EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 66, 2009m. kovas 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 66E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. kovo 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

Europos Parlamentas
2008–2009 m. SESIJA
2008 m. kovo 11–13 d. posėdžiai
PRIIMTI TEKSTAI
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 113 E, 2008 5 8.

 

 

2008 m. kovo 11 d., antradienis

2009/C 066E/01

Tvari Europos transporto politika2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tvarios Europos transporto politikos, atsižvelgiant į Europos energetikos ir aplinkos apsaugos politikos sritis (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Išankstinis piliečių perspėjimas nepaprastosios padėties atvejaisEuropos Parlamento pareiškimas dėl išankstinio piliečių perspėjimo nepaprastosios padėties atvejais

6

 

2008 m. kovo 12 d., trečiadienis

2009/C 066E/03

BŽŪP būklės patikrinimas2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl BŽŪP būklės patikrinimo (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Moterų padėtis ES kaimo vietovėse2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų padėties ES kaimo vietovėse (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Tvarusis žemės ūkis ir biodujos: ES teisės aktų peržiūra2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tvaraus žemės ūkio ir biodujų: poreikis peržiūrėti ES teisės aktus (2007/2107(INI))

29

 

2008 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

2009/C 066E/06

Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondas2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pasaulinio energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondo (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

ES vystomojo bendradarbiavimo politikos iššūkiai naujosiose valstybėse narėse2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vystomojo bendradarbiavimo politikos iššūkių naujosiose valstybėse narėse (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Europos ginklų eksporto elgesio kodeksas2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ginklų eksporto elgesio kodekso. Tarybos nesugebėjimas priimti bendrosios pozicijos, pagal kurią kodeksas taptų privalomu teisės aktu

48

2009/C 066E/09

Kalinamų moterų padėtis ir tėvų kalinimo poveikis socialiniam ir šeiminiam gyvenimui2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kalinamų moterų padėties ir tėvų kalinimo poveikio socialiniam ir šeiminiam gyvenimui (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas vystomojo bendradarbiavimo srityje2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

Armėnija2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Armėnijos

67

2009/C 066E/12

Rusija2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos

69

2009/C 066E/13

Afganistano žurnalistas Perwiz Kambakhsh2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Afganistano žurnalisto Perwizo Kambakhsho

71

2009/C 066E/14

Irano piliečio Seyed Mehdi Kazemi atvejis2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano piliečio Seyed Mehdi Kazemi atvejo

73

 

REKOMENDACIJOS

 

2008 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

2009/C 066E/15

Europos Sąjungos vaidmuo Irake2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake (2007/2181(INI))

75


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

2008 m. kovo 12 d., trečiadienis

2009/C 066E/16

Prašymas atšaukti Hanso-Peterio Martino imunitetą2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Hanso-Peterio Martino imunitetą (2007/2215(IMM))

82


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. kovo 11 d., antradienis

2009/C 066E/17

EAPB bei Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymas *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2003/77/EB, nustatantį likviduojamos EAPB turto, o užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

EB ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas (Bendro bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento dalinis keitimas) *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Statistinis EB ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (kodifikuota redakcija) ***I2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Kiaulių identifikavimas ir registravimas (kodifikuota redakcija) *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Prekyba daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (kodifikuota redakcija) *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Civilinės aviacijos saugumo bendrosios taisyklės ***III2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Europos inovacijos ir technologijos institutas ***II2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Taisomasis biudžetas Nr. 1/20082008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2008 projekto, III skirsnis — Komisija, pakeitimas (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Taisomasis biudžetas Nr. 1/20082008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2008 projekto, III skirsnis — Komisija (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

EB ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

EB ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas *2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

2008 m. kovo 12 d., trečiadienis

2009/C 066E/31

Energetikos statistika ***I2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos statistikos (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. kovo 12 d. siekiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 dėl energetikos statistikos

97

2009/C 066E/32

Augalų apsaugos produktų statistika ***I2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų statistikos (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. kovo 12 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 dėl pesticidų statistikos (Tekstas svarbus EEE)

98

2009/C 066E/33

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios nuostatos (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) *2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendro bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento), nuostatas dėl nacionalinių pieno kvotų (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

2008 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

2009/C 066E/34

Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas ***I2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoje, skirtoje vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei pagerinti panaudojant naujas informacines ir ryšių technologijas (IRT) (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. kovo 13 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei pagerinti panaudojant naujas informacines ir ryšių technologijas

128

2009/C 066E/35

Bešvinio benzino ir gazolio apmokestinimas *2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/96/EB dėl specialios gazolio, naudojamo kaip komercinės paskirties degalai, apmokestinimo tvarkos tikslinimo ir bešvinio benzino bei gazolio, naudojamų kaip degalai, mokesčių koordinavimo (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top