EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 66, 20. märts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 66E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
20. märts 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Euroopa Parlament
2008–2009 ISTUNGJÄRK
11.–13. märts 2008 istungid
VASTUVÕETUD TEKSTID
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 113 E, 8.5.2008.

 

 

Teisipäev, 11. märts 2008

2009/C 066E/01

Jätkusuutlik Euroopa transpordipoliitikaEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta resolutsioon Euroopa energia- ja keskkonnapoliitikat arvestava jätkusuutliku Euroopa transpordipoliitika kohta (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Varajane hoiatamine suurõnnetuste puhulEuroopa Parlamendi deklaratsioon kodanike varajase hoiatamise kohta suurõnnetuste puhul

6

 

Kolmapäev, 12. märts 2008

2009/C 066E/03

Ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontroll”Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta resolutsioon ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” kohta (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Naiste olukord ELi maapiirkondadesEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta resolutsioon naiste olukorra kohta ELi maapiirkondades (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Säästev põllumajandus ja biogaasEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta resolutsioon säästva põllumajanduse ja biogaasi kohta: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus (2007/2107(INI))

29

 

Neljapäev, 13. märts 2008

2009/C 066E/06

Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fondEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi kohta (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

ELi arengukoostöö poliitika väljakutsed uutele liikmesriikideleEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon ELi arengukoostöö poliitika väljakutsete kohta uutele liikmesriikidele (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kohta — Nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks

48

2009/C 066E/09

Naiste eriolukord vanglas ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaeluleEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon vangis olevate naiste eriolukorra ning vanemate vangistuse mõju kohta sotsiaalsele ja perekonnaelule (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöösEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmeeniaEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Armeenia kohta

67

2009/C 066E/12

VenemaaEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Venemaa kohta

69

2009/C 066E/13

Afgaani ajakirjaniku Perwiz Kambakhshi juhtumEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Afgaani ajakirjaniku Perwiz Kambakhshi juhtumi kohta

71

2009/C 066E/14

Iraani kodaniku Seyed Mehdi Kazemi juhtumEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Iraani kodaniku Seyed Mehdi Kazemi juhtumi kohta

73

 

SOOVITUSED

 

Neljapäev, 13. märts 2008

2009/C 066E/15

Euroopa Liidu roll IraagisEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis (2007/2181(INI))

75


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Kolmapäev, 12. märts 2008

2009/C 066E/16

Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlusEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta otsus Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2007/2215(IMM))

82


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 11. märts 2008

2009/C 066E/17

ESTÜ varade ning söe ja terase teadusfondi varade haldamine *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/77/EÜ, millega kehtestatakse likvideeritava ESTÜ varade ja pärast likvideerimise lõpetamist söe ja terase teadusfondi varade haldamise mitmeaastased finantssuunised (KOM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

EÜ ja Araabia Ühendemiraatide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Araabia Ühendemiraatide vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Põllumajandusturgude ühine korraldus (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine) *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Põllumajandusturgude ühine korraldus (ühise turukorralduse ühtne määrus) *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

EÜ majandustegevuse statistiline liigitus (kodifitseeritud versioon) ***IEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Sigade identifitseerimine ja registreerimine (kodifitseeritud versioon) *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamine (kodifitseeritud versioon) *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***IIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmineEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 (KOM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Paranduseelarve nr 1/2008Muudatusettepanek Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 1/2008 projekti kohta, III jagu — Komisjon (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Paranduseelarve nr 1/2008Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 1/2008 projekti kohta, III jagu — Komisjon (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

EÜ ja Guinea-Bissau Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

EÜ ja Côte d'Ivoire'i vaheline kalandusalane partnerlusleping *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Kolmapäev, 12. märts 2008

2009/C 066E/31

Energiastatistika ***IEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta (KOM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008 energiastatistika kohta

97

2009/C 066E/32

Taimekaitsevahendite statistika ***IEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat (KOM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (EMPs kohaldatav tekst)

98

2009/C 066E/33

Põllumajandusturgude ühine korraldus ja erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) *Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), piimatootmiskvootide osas (KOM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Neljapäev, 13. märts 2008

2009/C 066E/34

Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine ***IEuroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on eakate inimeste elukvaliteedi parandamine uue info- ja sidetehnoloogia (IST) vahendite abil (KOM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2008/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on eakate inimeste elukvaliteedi parandamine uute info- ja sidetehnoloogia (IST) vahendite abil

128

2009/C 066E/35

Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine *Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise erikorra kohanduse ning mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini maksustamise koordineerimise osas (KOM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023 (CNS))

129


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top