EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 303, 20 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 303

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
20 november 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/2092 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in de Noorse wateren ten zuiden van 62° NB door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2093 van de Commissie van 18 november 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2094 van de Commissie van 19 november 2015 inzake de terugbetaling, overeenkomstig artikel 26, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, van de kredieten die zijn overgedragen van begrotingsjaar 2015

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2095 van de Commissie van 19 november 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

11

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/2096 van de Raad van 16 november 2015 over het standpunt van de Europese Unie betreffende de Achtste Conferentie ter toetsing van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (BTWC)

13

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2097 van de Commissie van 26 oktober 2015 tot oprichting van het Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur voor een geïntegreerd koolstofobservatiesysteem (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2098 van de Commissie van 13 november 2015 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7716)

35

 

*

Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie van 18 november 2015 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2100 van de Commissie van 18 november 2015 tot toelating van methoden voor de indeling van varkenskarkassen in Letland en tot intrekking van Beschikking 2005/307/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7986)

101

 

*

Besluit (EU) 2015/2101 van de Europese Centrale Bank van 5 november 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2015/33)

106

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2011/848/GBVB van de Raad van 16 december 2011 tot uitvoering van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo ( PB L 335 van 17.12.2011 )

108

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 683/2011 van de Raad van 17 juni 2011 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 57/2011 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden ( PB L 187 van 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top