EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 303, 20. marraskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 303

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
20. marraskuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2092, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2093, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 718/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2094, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, varainhoitovuodelta 2015 siirrettyjen määrärahojen takaisinmaksusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2095, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2096, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdeksatta tarkistuskonferenssia koskevasta Euroopan unionin kannasta

13

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2097, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2098, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7716)

35

 

*

Komission päätös (EU) 2015/2099, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2100, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Latviassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä sekä päätöksen 2005/307/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7986)

101

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2101, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2015/33)

106

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2011/848/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta ( EUVL L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 683/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 57/2011 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien osalta ( EUVL L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top