EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 303, 20. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 303

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
20. november 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2092, 17. november 2015, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Norra vetes lõuna pool 62° põhjalaiust

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2093, 18. november 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 718/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2094, 19. november 2015, 2015. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2095, 19. november 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2096, 16. november 2015, mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiliste relvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (BTWC) kaheksandaks läbivaatamiskonverentsiks

13

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2097, 26. oktoober 2015, millega moodustatakse Ühtse Süsinikuseiresüsteemi Euroopa Teadustaristu Konsortsium (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2098, 13. november 2015, mille kohaselt Euroopa Liidu poolne rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7716 all)

35

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/2099, 18. november 2015, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7891 all)  ( 1 )

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2100, 18. november 2015, millega kinnitatakse Lätis kasutatavad searümpade liigitusmeetodid ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/307/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7986 all)

101

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/2101, 5. november 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/33)

106

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 16. detsembri 2011. aasta rakendusotsuse 2011/848/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus ( ELT L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Nõukogu 17. juuni 2011. aasta määruse (EL) nr 683/2011 (millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 57/2011 seoses teatavate kalavarude püügivõimalustega) parandus ( ELT L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top