EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 303, 20. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 303

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
20. november 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2092 af 17. november 2015 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2093 af 18. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2094 af 19. november 2015 om godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2095 af 19. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2096 af 16. november 2015 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2097 af 26. oktober 2015 om oprettelse af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2098 af 13. november 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 7716)

35

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2099 af 18. november 2015 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (meddelt under nummer C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2100 af 18. november 2015 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Letland og om ophævelse af beslutning 2005/307/EF (meddelt under nummer C(2015) 7986)

101

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/33)

106

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo ( EUT L 335 af 17.12.2011 )

108

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 683/2011 af 17. juni 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 57/2011 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande ( EUT L 187 af 16.7.2011 )

108

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 133/2014 af 31. januar 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår emissionsgrænser med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling ( EUT L 47 af 18.2.2014 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top