EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 303, 20 noiembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 303

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
20 noiembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2092 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2093 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2094 al Comisiei din 19 noiembrie 2015 privind rambursarea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2015

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2095 al Comisiei din 19 noiembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/2096 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind poziția Uniunii Europene cu privire la cea de a opta Conferință de revizuire a BTWC a Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (BTWC)

13

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2097 a Comisiei din 26 octombrie 2015 privind instituirea Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată sistemului integrat de observare a carbonului (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2098 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 7716]

35

 

*

Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci [notificată cu numărul C(2015) 7891]  ( 1 )

75

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2100 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Letonia și de abrogare a Deciziei 2005/307/CE [notificată cu numărul C(2015) 7986]

101

 

*

Decizia (UE) 2015/2101 a Băncii Centrale Europene din 5 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/33)

106

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2011/848/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo ( JO L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 683/2011 al Consiliului din 17 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 57/2011 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește ( JO L 187, 16.7.2011 )

108

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 343/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare din Uniune pentru vinurile originare din Bosnia și Herțegovina ( JO L 96, 9.4.2011 )

108

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top