Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 303, 20. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 303

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
20. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2092 zo 17. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2093 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2094 z 19. novembra 2015 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2015 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2095 z 19. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2096 zo 16. novembra 2015 o pozícii Európskej únie na Ôsmej konferencii o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (BTWC)

13

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2097 z 26. októbra 2015 o zriadení konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2098 z 13. novembra 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2015) 7716]

35

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2099 z 18. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču [oznámené pod číslom C(2015) 7891]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2100 z 18. novembra 2015, ktorým sa povoľujú metódy na určovanie tried kvality jatočných tiel ošípaných v Lotyšsku a zrušuje rozhodnutie 2005/307/ES [oznámené pod číslom C(2015) 7986]

101

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/33)

106

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2011/848/SZBP zo 16. decembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 683/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 57/2011, pokiaľ ide o rybolovné možnosti pre určité populácie rýb ( Ú. v. EÚ L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top