EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 303, 2015 m. lapkričio 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 303

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2092, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

1

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2093, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 718/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)

3

 

*

2015 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2094 dėl asignavimų, perkeltų iš 2015 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

7

 

 

2015 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2095, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2096 dėl Europos Sąjungos pozicijos Konvencijos dėl bakteriologinių (biologinių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (BTWC) aštuntojoje peržiūros konferencijoje

13

 

*

2015 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2097 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios Integruotosios anglies ciklo stebėjimo sistemos (ICOS ERIC) įsteigimo ( 1 )

19

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2098 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7716)

35

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/2099, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą auginimo terpėms, dirvožemio gerinimo medžiagoms ir mulčiui (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2100, kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Latvijoje ir panaikinamas Sprendimas 2005/307/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7986)

101

 

*

2015 m. lapkričio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/33)

106

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2011/848/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, klaidų ištaisymas ( OL L 335, 2011 12 17 )

108

 

*

2011 m. birželio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 683/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 57/2011 nuostatos dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybių, klaidų ištaisymas ( OL L 187, 2011 7 16 )

108

 

*

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, klaidų ištaisymas ( OL L 187, 2014 6 26 )

109

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top