EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 303, 2015. gada 20. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 303

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 20. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2092 (2015. gada 17. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot mencu Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2093 (2015. gada 18. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2094 (2015. gada 19. novembris) par apropriāciju, kas pārnestas no 2015. finanšu gada, atlīdzināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 5. punktu

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2095 (2015. gada 19. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2096 (2015. gada 16. novembris) par Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz Konvencijas par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu (BTIK) astoto pārskata konferenci

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2097 (2015. gada 26. oktobris) par Integrētās oglekļa novērošanas sistēmas Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ICOS ERIC) izveidi ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2098 (2015. gada 13. novembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7716)

35

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/2099 (2015. gada 18. novembris), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2100 (2015. gada 18. novembris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7986)

101

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/2101 (2015. gada 5. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/33)

106

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas lēmumā 2011/848/KĀDP (2011. gada 16. decembris), ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku ( OV L 335, 17.12.2011. )

108

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 683/2011 (2011. gada 17. jūnijs) par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 57/2011 attiecībā uz konkrētu zivju krājumu zvejas iespējām ( OV L 187, 16.7.2011. )

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top