EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:002:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 2, 3 ta' Jannar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 2

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
3ta' Jannar 2022


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2022/C 2/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2022/C 2/02

Kawża C-319/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sofiyski gradski sad – il-Bulgarija) – Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo vs ZV, AX, “Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM” ООD (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Id-Direttiva 2014/42/UE – Kamp ta’ applikazzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi ċ-ċaħda tal-assi akkwistati illegalment fl-assenza ta’ kundanna kriminali)

2

2022/C 2/03

Kawża C-636/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Y vs CAK (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kura tas-saħħa transkonfinali – Kunċett ta’ “persuna assigurata” – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikolu 1(ċ) – Artikolu 2 – Artikolu 24 – Dritt għall-benefiċċji in natura mogħtija mill-Istat Membru ta’ residenza f’isem l-Istat Membru responsabbli għall-ħlas tal-pensjoni – Direttiva 2011/24/UE – Artikolu 3(b)(i) – Artikolu 7 – Rimbors tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa rċevuta fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru ta’ residenza u differenti mill-Istat Membru responsabbli għall-ħlas tal-pensjoni – Kundizzjonijiet)

3

2022/C 2/04

Kawża C-650/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 – Vialto Consulting Kft. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Azzjoni għal danni – Responsabbiltà mhux kuntrattwali – Strument għall-assistenza ta’ qabel l-qdeżjoni – Ġestjoni deċentralizzata – Investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) – Verifiki fuq il-post – Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96 – Artikolu 7 – Aċċess għal data tal-kompjuter – Operazzjoni forensika diġitali – Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Dritt għal smigħ – Dannu morali)

3

2022/C 2/05

Kawża C-909/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Curtea de Apel Iaşi – ir-Rumanija) – BX vs Unitatea Administrativ Teritorială D. (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema – Direttiva 2003/88/KE – Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol – Artikolu 2(1) – Kunċetti ta’ “perijodu ta’ serħan” u “ħin tax-xogħol” – Taħriġ professjonali obbligatorju segwit fuq l-inizjattiva tal-persuna li timpjega)

4

2022/C 2/06

Kawżi Magħquda C-915/19 sa C-917/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) vs Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 sa C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19), (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Suq tal-bijodiżil – Skema ta’ għajnuna li tistabbilixxi kwoti ta’ bijodiżil eżentati mill-ħlas tad-dazju tas-sisa – Modifika ta’ skema ta’ għajnuna awtorizzata – Modifika tal-kriterji ta’ attribuzzjoni tal-kwoti – Obbligu ta’ komunikazzjoni minn qabel lill-Kummissjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 659/1999 – Artikolu 1(c) – Kunċett ta’ “għajnuna ġdida” – Regolament (KE) Nru 794/2004 – Artikolu 4(1) – Kunċett ta’ “modifika ta’ għajnuna eżistenti”)

5

2022/C 2/07

Kawża C-95/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Administrativen sad – Varna – il-Bulgarija) – “VARCHEV FINANS” EOOD vs Komisia za finansov nadzor (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2014/65/UE – Swieq ta’ strumenti finanzjarji – Regolament Delegat (UE) 2017/565 – Impriżi ta’ investiment – Artikolu 56 – Evalwazzjoni tan-natura xierqa u obbligi fil-qasam ta’ reġistrazzjoni konnessi – Artikolu 72 – Żamma tar-rekords – Modalitajiet ta’ żamma – Informazzjoni dwar il-kategorizzazzjoni tal-klijenti – Informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-ħlasijiet marbuta mas-servizzi ta’ investiment)

6

2022/C 2/08

Kawża C-109/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-26 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta domstolen – l-Isvezja) – Republiken Polen vs PL Holdings Sàrl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ftehim bejn il-Gvern tar-Renju tal-Belġju u l-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, minn naħa, u l-Gvern tar-Repubblika Popolari tal-Polonja, min-naħa l-oħra, dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni reċiproċi tal-investimenti ffirmat fid-19 ta’ Mejju 1987 – Proċedura ta’ arbitraġġ – Tilwima bejn investitur ta’ Stat Membru u Stat Membru ieħor – Klawżola ta’ arbitraġġ li tmur kontra d-dritt tal-Unjoni prevista f’dan il-ftehim – Invalidità – Ftehim ta’ arbitraġġ ad hoc bejn il-partijiet f’din il-kawża – Parteċipazzjoni fil-proċedura ta’ arbitraġġ – Manifestazzjoni taċita tar-rieda ta’ dan l-Istat Membru l-ieħor li jikkonkludi dan il-ftehim ta’ arbitraġġ – Illegalità)

6

2022/C 2/09

Kawża C-123/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof- il-Ġermanja) – Ferrari SpA vs Mansory Design & Holding GmbH, WH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (KE) Nru 6/2002 – Disinni Komunitarji – Artikolu 4, 6 u 11 – Azzjoni għal kontrafazzjoni – Disinn Komunitarju mhux irreġistrat – Dehra ta’ parti ta’ prodott – Kundizzjonijiet għal protezzjoni – Komponent ta’ prodott kumpless – Karattru individwali – Att ta’ żvelar lill-pubbliku)

7

2022/C 2/10

Kawżi magħquda C-197/20 u C-216/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg – il-Ġermanja) – KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) u C. E. Roeper GmbH (C-216/20) vs Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Tariffa doganali komuni – Klassifikazzjoni tariffarja – Nomenklatura Magħquda – Subintestaturi tariffarji 1521 90 91 u 1521 90 99 – Interpretazzjoni tan-noti ta’ spjega relatati mas-subintestatura 1521 90 99 – Xema’ tan-naħal imdewba u ssolidifikata mill-ġdid qabel l-importazzjoni tagħha)

8

2022/C 2/11

Kawżi magħquda C-221/20 u C-223/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus – il-Finlandja) – Kawżi mressqa minn A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Direttiva 92/83/KEE – Dazji tas-sisa – Birra – Artikolu 4(2) – Possibbiltà li jiġu applikati dazji tas-sisa għall-birra magħmula mill-birreriji żgħar indipendenti – Trattament ta’ żewġ birreriji żgħar jew iktar bħala birrerija żgħira waħda indipendenti – Obbligu ta’ traspożizzjoni)

8

2022/C 2/12

Kawża C-324/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Finanzamt B vs X-Beteiligungsgesellschaft mbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2006/112/KE – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Provvista ta’ servizzi – Artikolu 63 – Eżiġibbiltà tal-VAT – Artikolu 64(1) – Kunċett ta’ “provvista li tagħti lok għal ħlasijiet suċċessivi” – Provvista ta’ darba mħallsa bin-nifs – Artikolu 90(1) – Tnaqqis tal-valur taxxabbli – Kunċett ta’ “nuqqas ta’ ħlas tal-prezz”)

9

2022/C 2/13

Kawża C-357/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Verwaltungsgericht Wien – l-Awstrija) – IE vs Magistrat der Stadt Wien (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Konservazzjoni tal-habitats naturali kif ukoll tal-fawna u l-flora selvaġġa – Direttiva 92/43/KEE – Artikolu 12(1) – Sistema ta’ protezzjoni stretta tal-ispeċi ta’ annimali – Anness IV(a) – Cricetus cricetus (ħamster komuni) – Postijiet ta’ mistrieħ u siti tat-tgħammir – Deterjorazzjoni jew qerda)

10

2022/C 2/14

Kawża C-462/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Milano – l-Italja) – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti vs Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2003/109/KE – Status ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti għal żmien twil – Artikolu 11 – Direttiva 2011/98/UE – Drittijiet tal-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi detenturi ta’ permess uniku – Artikolu 12 – Direttiva 2009/50/KE – Drittijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkollhom il-karta blu tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 14 – Direttiva 2011/95/UE – Drittijiet tal-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali – Artikolu 29 – Ugwaljanza fit-trattament – Sigurtà soċjali – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali – Artikolu 3 – Benefiċċji tal-familja – Assistenza soċjali – Protezzjoni soċjali – Aċċess għal oġġetti u għal servizzi – Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li teskludi liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi mill-benefiċċju ta’ “karta tal-familja”)

11

2022/C 2/15

Kawżi Magħquda C-428/21 PPU u C-429/21 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Amsterdam – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Eżekuzzjoni tal-mandati ta’ arrest Ewropej maħruġa fil-konfront ta’ HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Artikolu 27(3)(g) u (4) – Talba għal kunsens għal prosekuzzjonijiet għal reati oħra minbarra dawk li ġġustifikaw il-konsenja – Artikolu 28(3) – Talba għal kunsens għal konsenja ulterjuri tal-persuna kkonċernata lil Stat Membru ieħor – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Dritt tal-persuna kkonċernata li tinstema’ mill-awtorità ġudizzjarja ta’ eżekuzzjoni – Modalitajiet)

12

2022/C 2/16

Kawża C-84/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-11 ta’ Frar 2021 – Iveco Orecchia SpA vs Brescia Trasporti SpA

12

2022/C 2/17

Kawża C-415/21 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2021 minn Comercializadora Eloro S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-28 ta’ April 2021 fil-Kawża T-310/20 – Comercializadora Eloro vs EUIPO – Zumex Group (JUMEX)

13

2022/C 2/18

Kawża C-508/21 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Awissu 2021 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) fid-9 ta’ Ġunju 2021 fil-Kawża T-47/19, Dansk Erhverv vs Il-Kummissjoni

14

2022/C 2/19

Kawża C-509/21 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2021 minn Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) fid-9 ta’ Ġunju 2021 fil-Kawża T-47/19, Dansk Erhverv vs Il-Kummissjoni

15

2022/C 2/20

Kawża C-511/21 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Awissu 2021 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-9 ta’ Ġunju 2021 fil-Kawża T-202/17, Calhau Correia de Paiva vs Il-Kummissjoni

16

2022/C 2/21

Kawża C-544/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Mainz (il-Ġermanja) fil-31 ta’ Awwissu 2021 – ID vs Stadt Mainz

17

2022/C 2/22

Kawża C-552/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Wiesbaden (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Settembru 2021 – FT vs Land Hessen

18

2022/C 2/23

Kawża C-562/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-14 ta’ Settembru 2021 – Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra X; parti oħra: Openbaar Ministerie

19

2022/C 2/24

Kawża C-563/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-14 ta’ Settembru 2021 – Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra Y; parti oħra fil-proċedura: Openbaar Ministerie

20

2022/C 2/25

Kawża C-566/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Cluj (ir-Rumanija) fl-14 ta’ Settembru 2021 – AA vs Banca S

20

2022/C 2/26

Kawża C-568/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-16 ta’ Settembru 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; Partijiet oħra fil-proċedura: E. u S., li jaġixxu wkoll għall-ulied minuri tagħhom

21

2022/C 2/27

Kawża C-575/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Wien (l-Awstrija) fl-20 ta’ Settembru 2021 – WertInvest Hotelbetriebs GmbH

21

2022/C 2/28

Kawża C-614/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-4 ta’ Ottubru 2021 – G vs Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

23

2022/C 2/29

Kawża C-636/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-15 ta’ Ottubru 2021 – NN vs Regione Lombardia

24

2022/C 2/30

Kawża C-639/21: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fid-19 ta’ Ottubru 2021 – PB vs Geos SAS, Geos International Consulting Limited

24

2022/C 2/31

Kawża C-314/20: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Ottubru 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – LU vs Autoridade Tributária e Aduaneira

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2022/C 2/32

Kawża T-268/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Enterprise commune Clean Sky 2 vs Revoind Industriale di Pindaru Gelu (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (2007-2013) – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt – Rimbors tas-somom antiċipati – interessi moratorji – Proċedura fil-kontumaċja”)

26

2022/C 2/33

Kawża T-269/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Enterprise commune Clean Sky 2 vs Revoind Industriale di Pindaru Gelu (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil – kuntest tas – Seba’ Programm Qafas għar – riċerka, l – iżvilupp teknoloġiku u d – dimostrazzjoni (2007 – 2013) – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal – kuntratt – Rimbors tas – somom antiċipati – interessi moratorji – Proċedura fil – kontumaċja”)

26

2022/C 2/34

Kawża T-270/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Enterprise commune Clean Sky 2 vs Revoind Industriale di Pindaru Gelu (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (2007 – 2013) – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt – Rimbors tas-somom antiċipati – interessi moratorji – Proċedura fil-kontumaċja”)

27

2022/C 2/35

Kawża T-271/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Enterprise commune Clean Sky 2 vs Revoind Industriale di Pindaru Gelu (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (2007-2013) – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt – Rimbors tas-somom antiċipati – interessi moratorji – Proċedura fil-kontumaċja”)

27

2022/C 2/36

Kawża T-318/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Enterprise commune Clean Sky 2 vs Revoind Industriale di Pindaru Gelu (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil – kuntest tas – Seba’ Programm Qafas għar – riċerka, l – iżvilupp teknoloġiku u d – dimostrazzjoni (2007 – 2013) – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal – kuntratt – Rimbors tas – somom antiċipati – interessi moratorji – Proċedura fil – kontumaċja”)

28

2022/C 2/37

Kawża T-411/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – WM vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Avviż ta’ kompetizzjoni – Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/338/17 – Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li teskludi lir-rikorrent mill-fażi sussegwenti tal-kompetizzjoni – Artikoli 21 u 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Artikolu 1(d)(1), (4) u (5) tar-Regolamenti tal-Persunal – Akkomodament raġonevoli – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà – Direttiva 2000/78/KE – Responsabbiltà – Dannu materjali u morali”)

29

2022/C 2/38

Kawża T-220/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Kerstens vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċeduri dixxiplinari – Artikolu 266 TFUE – Investigazzjonijiet amministrattivi – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Prinċipju ta’ imparzjalità – Rikors għal annullament u għad-danni”)

29

2022/C 2/39

Kawża T-239/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Stada Arzneimittel vs EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali RUXXIMLA – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti RUXIMERA – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh tas-sinjali – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

30

2022/C 2/40

Kawża T-248/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Stada Arzneimittel vs EUIPO – Pfizer (RUXYMLA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali RUXYMLA – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti RUXIMERA – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh tas-sinjali – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

30

2022/C 2/41

Kawża T-353/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – AC Milan vs EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva ACM 1899 AC MILAN – Trade marks verbali preċedenti Milan – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 47(2) u (3) tar-Regolament 2017/1001 – Assenza ta’ bidla tal-karattru distintiv”)

31

2022/C 2/42

Kawża T-443/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Sanford vs EUIPO – Avery Zweckform (Tikketti) (“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta tikketta – Disinn preċedenti – Prova tal-iżvelar – Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu mogħti – Setgħa diskrezzjonali tal-Bord tal-Appell – Artikolu 63(2) tar-Regolament Nru 6/2002 – Raġuni għal invalidità – Assenza ta’ karattru individwali – Artikolu 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

32

2022/C 2/43

Kawża T-500/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Selmikeit & Giczella vs EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ revoka – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea HALLOWIENER – Nuqqas ta’ użu ġenwin – Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

32

2022/C 2/44

Kawża T-542/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Stada Arzneimittel vs EUIPO – Pfizer (RUXIMBLIS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali RUXIMBLIS – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti RUXIMERA – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh tas-sinjali – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

33

2022/C 2/45

Kawża T-572/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Spisto vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Avviż ta’ kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/371/19 – Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li r-rikorrent ma jitħalliex jgħaddi għall-fażi segwenti tal-kompetizzjoni – Kriterju għall-evalwazzjoni tal-esperjenza professjonali – Konformità mal-avviż ta’ kompetizzjoni tal-kriterju wżat mill-Bord tal-Għażla”)

33

2022/C 2/46

Kawża T-599/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – YG vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Promozzjoni – Proċedura ta’ promozzjoni 2019 – Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AST 9 – Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal – Paragun tal-merti – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

34

2022/C 2/47

Kawża T-610/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2021 – Egis Bâtiments International u InCa vs Il-Parlament (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Proġett ta’ estensjoni u ta’ aġġornament tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu – Ftehim ta’ riżoluzzjoni – Klawżola ta’ kunfidenzjalità – Prinċipju ta’ bona fide – Responsabbiltà kuntrattwali”)

35

2022/C 2/48

Kawża T-617/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Ottubru 2021 – Standardkessel Baumgarte Holding vs EUIPO (Standardkessel) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Standardkessel – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Assenza ta’ karattru deskrittiv – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

35

2022/C 2/49

Kawża T-755/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Nissan Motor vs EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali VDL E-POWER – Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti e-POWER – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001”)

36

2022/C 2/50

Kawża T-756/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2021 – Nissan Motor vs EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali VDL E-POWERED – Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti e-POWER – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001”)

37

2022/C 2/51

Kawża T-729/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Novembru 2021 – Aurubis vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Ambjent – Direttiva 2003/87/KE – Gassijiet serra – Allokazzjoni ta’ kwoti ta’ emissjoni – Talba għat-trasferiment ta’ ċertifikati ta’ emissjoni lill-Ġermanja – Talba mressqa fil-kuntest ta’ proċedura għal miżuri provviżorji nazzjonali bil-għan li jiġi żgurat l-effett utli tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari fil-Kawża C-271/20 – Deċiżjoni ta’ rifjut tal-Kummissjoni – Locus standi – Nuqqas ta’ interess dirett – Inammissibbiltà”)

37

2022/C 2/52

Kawża T-731/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta' Novembru 2021 – ExxonMobil Production Deutschland vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Ambjent – Direttiva 2003/87/KE – Gassijiet serra – Allokazzjoni ta’ kwoti ta’ emissjoni – Talba għat-trasferiment ta’ ċertifikati ta’ emissjoni lill-Ġermanja – Talba mressqa fil-kuntest ta’ proċedura għal miżuri provviżorji nazzjonali bil-għan li jiġi żgurat l-effett utli tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari fil-Kawża C-126/20 – Deċiżjoni ta’ rifjut tal-Kummissjoni – Locus standi – Nuqqas ta’ interess dirett – Inammissibbiltà”)

38

2022/C 2/53

Kawża T-430/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2021 – Apex Brands vs EUIPO – Sartorius Werkzeuge (SATA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Irtirar tal-oppożizzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

39

2022/C 2/54

Kawża T-527/21 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2021 – Abenante et vs Il-Parlament u Il-Kunsill (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Regolament (UE) 2021/953 – Ċertifikat COVID diġitali tal-UE – Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni – Nuqqas ta’ urġenza”)

39

2022/C 2/55

Kawża T-538/21 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Novembru 2021 – PBL u WA vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Għajnuna mill-Istat – Għajnuna mogħtija minn Franza lil klabb tal-futbol professjonali – Talba għal miżuri provviżorji – Nuqqas ta’ urġenza”)

40

2022/C 2/56

Kawża T-654/21: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2021 – Eurecna vs Il-Kummissjoni

40

2022/C 2/57

Kawża T-666/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2021 – Società Navigazione Siciliana vs Il-Kummissjoni

41

2022/C 2/58

Kawża T-668/21: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2021 – Siremar vs Il-Kummissjoni

42

2022/C 2/59

Kawża T-681/21: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2021 – Alves Casas vs EUIPO – Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)

43

2022/C 2/60

Kawża T-684/21: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2021 – Mostostal vs EUIPO – Polimex – Mostostal (MOSTOSTAL)

43

2022/C 2/61

Kawża T-694/21: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2021 – aTmos Industrielle Lüftungstechnik vs EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)

44

2022/C 2/62

Kawża T-695/21: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2021 – Alauzun et vs Il-Kummissjoni

45

2022/C 2/63

Kawża T-696/21: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2021 – Les Bordes Golf International vs EUIPO – Mast- Jägermeister (LES BORDES)

46

2022/C 2/64

Kawża T-697/21: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2021 – FC vs EASO

46

2022/C 2/65

Kawża T-698/21: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottuburu 2021 – Paraskevaidis vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

47

2022/C 2/66

Kawża T-700/21: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2021 – Voco vs EUIPO (Forma ta’ imballaġġ)

48

2022/C 2/67

Kawża T-701/21: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2021 – Allessa vs EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK)

48

2022/C 2/68

Kawża T-704/21: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Novembru 2021 – Compass Tex vs EUIPO (Trusted Handwork)

49

2022/C 2/69

Kawża T-709/21: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Novembru 2021 – WhatsApp Ireland vs EDPB

50

2022/C 2/70

Kawża T-716/21: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2021 – Kaczorowska vs EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

51

2022/C 2/71

Kawża T-717/21: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2021 – ICA Traffic vs Il-Kummissjoni

51

2022/C 2/72

Kawża T-718/21: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2021 – Kaczorowska vs EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

52

2022/C 2/73

Kawża T-178/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2021 – LF vs Il-Kummissjoni

53


MT

 

Top