EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:002:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 2, 3. tammikuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
3. tammikuu 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 2/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 2/02

Asia C-319/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v. ZV, AX ja ”Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM” ООD (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2014/42/EU – Soveltamisala – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään lainvastaisesti hankitun omaisuuden menetetyksi tuomitsemisesta ilman rikostuomiota)

2

2022/C 2/03

Asia C-636/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – Y v. CAK (Ennakkoratkaisupyyntö – Rajatylittävä terveydenhuolto – Vakuutetun käsite – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 1 artiklan c alakohta – 2 artikla – 24 artikla – Oikeus luontoisetuuksiin, jotka asuinjäsenvaltio antaa eläkettä maksavan jäsenvaltion kustannuksella – Direktiivi 2011/24/EU – 3 artiklan b alakohdan i alakohta – 7 artikla – Muussa kuin asuinjäsenvaltiossa ja eläkettä maksavassa jäsenvaltiossa saadun terveydenhuollon kustannusten korvaaminen – Edellytykset)

3

2022/C 2/04

Asia C-650/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2021 – Valittajana Vialto Consulting Kft. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Vahingonkorvauskanne – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Liittymistä valmisteleva tukiväline – Hajautettu hallinnointi – Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimus – Paikan päällä suoritettavat tarkastukset – Asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96 – 7 artikla – Oikeus saada käyttöönsä tietojenkäsittelyjärjestelmissä olevat tiedot – Digitaalinen rikostekninen toimenpide – Luottamuksensuojan periaate – Oikeus tulla kuulluksi – Aineeton vahinko)

3

2022/C 2/05

Asia C-909/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Iaşi – Romania) – BX v. Unitatea Administrativ Teritorială D. (Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – 2 artiklan 1 ja 2 alakohta – Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” – Työnantajan aloitteesta suoritettu pakollinen ammatillinen koulutus)

4

2022/C 2/06

Yhdistetyt asiat C-915/19–C-917/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) v. Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19–C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19) (Ennakkoratkaisupyyntö – Valtiontuki – Biodieselin markkinat – Tukijärjestelmä, jolla otetaan käyttöön valmisteverosta vapautetut biodieselkiintiöt – Hyväksytyn tukijärjestelmän muuttaminen – Kiintiöiden jakoperusteiden muuttaminen – Velvollisuus ilmoittaa etukäteen Euroopan komissiolle – Asetus (EY) N:o 659/1999 – 1 artiklan c alakohta – Uuden tuen käsite – Asetus (EY) N:o 794/2004 – 4 artiklan 1 kohta – Käsite ”voimassa olevan tuen muutos”)

5

2022/C 2/07

Asia C-95/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – ”VARCHEV FINANS” EOOD v. Komisia za finansov nadzor (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2014/65/EU – Rahoitusvälineiden markkinat – Delegoitu asetus (EU) 2017/565 – Sijoituspalveluyritykset – 56 artikla – Asianmukaisuuden arviointi ja siihen liittyvät kirjanpitovelvoitteet – 72 artikla – Tietojen säilyttäminen – Säilyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt – Asiakkaiden luokittelua koskevat tiedot – Tiedot sijoituspalveluihin liittyvistä kuluista ja veloituksista)

6

2022/C 2/08

Asia C-109/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta domstolen – Ruotsi) – Puolan tasavalta v. PL Holdings Sàrl (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhtäältä Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen sekä toisaalta Puolan kansantasavallan hallituksen välinen 19.5.1987 allekirjoitettu sopimus, joka koskee sijoitusten keskinäistä edistämistä ja suojaamista – Välimiesmenettely – Jäsenvaltion sijoittajan ja toisen jäsenvaltion välinen riita – Kyseisen sopimuksen välityslauseke, joka on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa – Pätemättömyys – Riidan asianosaisten välinen ad hoc -välityssopimus – Välimiesmenettelyyn osallistuminen – Toisen jäsenvaltion hiljainen tahdonilmaisu välityssopimuksen tekemisestä – Lainvastaisuus)

6

2022/C 2/09

Asia C-123/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.10.2021 (Bundesgerichtshofin ennakkoratkaisupyyntö – Saksa) – Ferrafi SpA v. Mansory Design & Holding GmbH ja WH (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 6/2002 – Yhteisömalli – 4, 6 ja 11 artikla – Loukkauskanne – Rekisteröimätön yhteisömalli – Tuotteen osan ulkoasu – Suojan edellytykset – Moniosaisen tuotteen osa – Yksilöllinen luonne – Julkiseksi tuleminen)

7

2022/C 2/10

Yhdistetyt asiat C-197/20 ja C-216/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) ja C. E. Roeper GmbH (C-216/20) v. Hauptzollamt Hannover (C-197/20) ja Hauptzollamt Hamburg (C-216/20) (Ennakkoratkaisupyyntö – Tulliliitto – Yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Alanimikkeet 1521 90 91 ja 1521 90 99 – Alanimikettä 1521 90 99 koskevien selittävien huomautusten tulkinta – Mehiläisvaha, joka on sulatettu ja jähmetetty uudelleen ennen sen maahantuontia)

8

2022/C 2/11

Yhdistetyt asiat C-221/20 ja C-223/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Korkein hallinto-oikeus – Suomi) – A Oy (C-221/20) ja B Oy (C-223/20) (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Direktiivi 92/83/ETY – Valmistevero – Olut – 4 artiklan 2 kohta – Mahdollisuus soveltaa pienten riippumattomien panimoiden valmistamaan olueen alennettuja valmisteverojen määriä – Kahden tai useamman pienpanimon kohteleminen yhtenä ainoana pienpanimona – Täytäntöönpanovelvollisuus)

8

2022/C 2/12

Asia C-324/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Finanzamt B v. X-Beteiligungsgesellschaft mbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2006/112/EY – Arvonlisävero – Palvelujen suoritus – 63 artikla – Arvonlisäverosaatavan syntyminen – 64 artiklan 1 kohta – Palvelujen suorituksiin liittyvien peräkkäisten maksujen käsite – Kertasuoritus, joka maksetaan porrastetusti – 90 artiklan 1 kohta – Veron perusteen alentaminen – Maksun laiminlyönnin käsite)

9

2022/C 2/13

Asia C-357/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.10.2021 (Verwaltungsgericht Wienin – Itävalta esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – IE v. Magistrat der Stadt Wien (Ennakkoratkaisupyyntö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43/ETY – 12 artiklan 1 kohta – Eläinlajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä – Liitteessä IV oleva a kohta – Cricetus cricetus (eurooppalainen hamsteri) – Levähdys- ja lisääntymispaikat – Heikentäminen tai hävittäminen)

10

2022/C 2/14

Asia C-462/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 28.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Milano – Italia) – Associazione per gli Studi Giuridici sull'll Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l'Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti v. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/109/EY – Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema – 11 artikla – Direktiivi 2011/98/EU – Sellaisten kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeudet, jotka ovat yhdistelmäluvan haltijoita – 12 artikla – Direktiivi 2009/50/EY – Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten oikeudet, jotka ovat EU:n sinisen kortin haltijoita – 14 artikla – Direktiivi 2011/95/EU – Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden oikeudet – 29 artikla – Yhdenvertainen kohtelu – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – 3 artikla – Perhe-etuudet – Sosiaalihuolto – Sosiaalinen suojelu – Tavaroiden ja palvelujen saatavuus – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa kolmansien maiden kansalaisilta evätään oikeus perhekorttiin)

11

2022/C 2/15

Yhdistetyt asiat C-428/21 PPU ja C-429/21 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.10.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Rechtbank Amsterdam – Alankomaat) Sellaisten eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano, joiden kohteina ovat HM (C-428/21 PPU) ja TZ (C-429/21 PPU) (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 27 artiklan 3 kohdan g alakohta ja 4 kohta – Suostumusta muista kuin luovuttamisen perusteena olevista rikoksista syyttämiseen koskeva pyyntö – 28 artiklan 3 kohta – Suostumusta siihen, että asianomainen henkilö luovutetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, koskeva pyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Asianomaisen henkilön oikeus tulla kuulluksi täytäntöönpanosta vastaavassa oikeusviranomaisessa – Menettelytapa)

12

2022/C 2/16

Asia C-84/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.2.2021 – Iveco Orecchia SpA v. Brescia Trasporti SpA

12

2022/C 2/17

Asia C-415/21 P: Valitus, jonka Comercializadora Eloro S.A. on tehnyt 7.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-310/20, Comercializadora Eloro v. EUIPO – Zumex Group (JUMEX), 28.4.2021 antamasta tuomiosta

13

2022/C 2/18

Asia C-508/21 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 18.8.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto, laajennettu kokoonpano) asiassa T-47/19, Dansk Erhverv v. komissio, 9.6.2021 antamasta tuomiosta

14

2022/C 2/19

Asia C-509/21 P: Valitus, jonka Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) on tehnyt 18.8.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto, laajennettu kokoonpano) asiassa T-47/19, Dansk Erhverv v. komissio, 9.6.2021 antamasta tuomiosta

15

2022/C 2/20

Asia C-511/21 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 19.8.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-202/17, Calhau Correia de Paiva v. komissio, 9.6.2021 antamasta tuomiosta

16

2022/C 2/21

Asia C-544/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Mainz on esittänyt 31.8.2021 – ID v. Stadt Mainz

17

2022/C 2/22

Asia C-552/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Deutschland) on esittänyt 7.9.2021 – FT v. Land Hessen

18

2022/C 2/23

Asia C-562/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 14.9.2021 – Eurooppalainen pidätysmääräys, jonka kohteena on X

19

2022/C 2/24

Asia C-563/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 14.9.2021 – Eurooppalainen pidätysmääräys, jonka kohteena on Y

20

2022/C 2/25

Asia C-566/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 14.9.2021 – AA v. Pankki S

20

2022/C 2/26

Asia C-568/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State on esittänyt 16.9.2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; muut osapuolet E. ja S. omasta puolestaan ja alaikäisten lastensa puolesta

21

2022/C 2/27

Asia C-575/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 20.9.2021 – WertInvest Hotelbetriebs GmbH

21

2022/C 2/28

Asia C-614/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 4.10.2021– G v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

23

2022/C 2/29

Asia C-636/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia)on esittänyt 15.10.2021– NN v. Regione Lombardia

24

2022/C 2/30

Asia C-639/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.10.2021– PB v. Geos SAS, Geos International Consulting Limited

24

2022/C 2/31

Asia C-314/20: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – LU v. Autoridade Tributária e Aduaneira

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 2/32

Asia T-268/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Välityslauseke – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus – Sopimuksen täyttämättä jääminen – Maksettujen määrien palauttaminen – Viivästyskorot – Menettely vastaajan poissa ollessa)

26

2022/C 2/33

Asia T-269/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Välityslauseke – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus – Sopimuksen täyttämättä jääminen – Maksettujen määrien palauttaminen – Viivästyskorot – Menettely vastaajan poissa ollessa)

26

2022/C 2/34

Asia T-270/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Välityslauseke – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus – Sopimuksen täyttämättä jääminen – Maksettujen määrien palauttaminen – Viivästyskorot – Menettely vastaajan poissa ollessa)

27

2022/C 2/35

Asia T-271/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Välityslauseke – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus – Sopimuksen täyttämättä jääminen – Maksettujen määrien palauttaminen – Viivästyskorot – Menettely vastaajan poissa ollessa)

27

2022/C 2/36

Asia T-318/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Välityslauseke – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus – Sopimuksen täyttämättä jääminen – Maksettujen määrien palauttaminen – Viivästyskorot – Menettely vastaajan poissa ollessa)

28

2022/C 2/37

Asia T-411/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – WM v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Kilpailuilmoitus – Avoin kilpailu EPSO/AD/338/17 – Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä kantajaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen – Perusoikeuskirjan 21 ja 26 artikla – Henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1, 4 ja 5 alakohta – Kohtuulliset järjestelyt – Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Direktiivi 2000/78/EY – Vastuu – Aineellinen ja aineeton vahinko)

29

2022/C 2/38

Asia T-220/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Kerstens v. Komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – SEUT 266 artikla – Hallinnolliset tutkimukset – Hyvän hallinnon periaate – Puolueettomuusperiaate – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanteet)

29

2022/C 2/39

Asia T-239/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Stada Arzneimittel v. EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin RUXXIMLA rekisteröimiseksi EU-sanamerkiksi – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2022/C 2/40

Asia T-248/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Stada Arzneimittel v. EUIPO – Pfizer (RUXYMLA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin RUXYMLA rekisteröimiseksi EU-sanamerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki RUXIMERA – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2022/C 2/41

Asia T-353/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – AC Milan v. EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Kansainvälinen rekisteröinti, jossa nimetään Euroopan unioni – Kuviomerkki ACM 1899 AC MILAN – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit Milan – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1991 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Näyttö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta) – Erottamiskyky ei ole muuttunut)

31

2022/C 2/42

Asia T-443/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Sanford v. EUIPO – Avery Zweckform (Etiketit) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Etikettiä esittävä rekisteröity yhteisömalli – Aikaisempi malli – Näyttö julkistamisesta – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta – Asetetun määräajan jälkeen esitetyt todisteet – Valituslautakunnan harkintavalta – Asetuksen N:o 6/2002 63 artiklan 2 kohta – Mitättömyysperuste – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Asetuksen N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2022/C 2/43

Asia T-500/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Selmikeit & Giczella v. EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki HALLOWIENER – Tosiasiallisen käytön puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta)

32

2022/C 2/44

Asia T-542/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Stada Arzneimittel v. EUIPO – Pfizer (RUXIMBLIS) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin RUXIMBLIS rekisteröimiseksi EU-sanamerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki RUXIMERA – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

33

2022/C 2/45

Asia T-572/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Spisto v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AD/371/19 – Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen – Työkokemuksen arviointikriteeri – Valintalautakunnan käyttämän kriteerin yhdenmukaisuus kilpailuilmoituksen kanssa)

33

2022/C 2/46

Asia T-599/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – YG v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2019 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AST 9 – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Ansioiden vertailu – Ilmeinen arviointivirhe – Perusteluvelvollisuus)

34

2022/C 2/47

Asia T-610/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Egis Bâtiments International ja InCA v. parlamentti (Välityslauseke – Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja kunnostushanke – Sovintosopimus – Luottamuksellisuusehto – Lojaliteettiperiaate – Sopimusvastuu)

35

2022/C 2/48

Asia T-617/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Standardkessel Baumgarte Holding v. EUIPO (Standardkessel) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Standardkessel rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuuden puuttuminen – Erottamiskyky – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

35

2022/C 2/49

Asia T-755/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Nissan Motor v. EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Sanamerkkiä VDL E-POWER koskeva hakemus EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit e-POWER – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

36

2022/C 2/50

Asia T-756/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Nissan Motor v. EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Sanamerkkiä VDL E-POWERED koskeva hakemus EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit e-POWER – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

37

2022/C 2/51

Asia T-729/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.11.2021 – Aurubis v. komissio (Kumoamiskanne – Ympäristö – Direktiivi 2003/87/EY – Kasvihuonekaasut – Päästöoikeuksien jakaminen – Vaatimus päästötodistusten siirtämisestä Saksalle – Vaatimus, joka on tehty kansallisessa välitoimimenettelyssä, jotta varmistettaisiin asiassa C-126/20 käydyn ennakkoratkaisumenettelyn tehokas vaikutus – Komission hylkäämispäätös – Asiavaltuus – Toimi ei koske kantajaa suoraan – Tutkimatta jättäminen)

37

2022/C 2/52

Asia T-731/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.11.2021 – Exxon Mobil Production Deutschland v. komissio (Kumoamiskanne – Ympäristö – Direktiivi 2003/87/EY – Kasvihuonekaasut – Päästöoikeuksien jakaminen – Vaatimus päästötodistusten siirtämisestä Saksalle – Vaatimus, joka on tehty kansallisessa välitoimimenettelyssä, jotta varmistettaisiin asiassa C-126/20 käydyn ennakkoratkaisumenettelyn tehokas vaikutus – Komission hylkäämispäätös – Asiavaltuus – Toimi ei koske kantajaa suoraan – Tutkimatta jättäminen)

38

2022/C 2/53

Asia T-430/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.10.2021 – Apex Brands v. EUIPO – Sartorius Werkzeuge (SATA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Väitteen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

39

2022/C 2/54

Asia T-527/21 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.10.2021 – Abenante ym. v. parlamentti ja neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja – Asetus (EU) 2021/953 – EU:n digitaalinen koronatodistus – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

39

2022/C 2/55

Asia T-538/21 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 3.11.2021 – PBL ja WA v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Valtiontuki – Ranskan myöntämät tuet jalkapallon ammattilaisseuralle – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

40

2022/C 2/56

Asia T-654/21: Kanne 8.10.2021 – Eurecna v. komissio

40

2022/C 2/57

Asia T-666/21: Kanne 15.10.2021 – Società Navigazione Siciliana v. komissio

41

2022/C 2/58

Asia T-668/21: Kanne 15.10.2021 – Siremar v. komissio

42

2022/C 2/59

Asia T-681/21: Kanne 20.10.2021 – Alves Casas v. EUIPO – Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)

43

2022/C 2/60

Asia T-684/21: Kanne 21.10.2021 – Mostostal v. EUIPO – Polimex – Mostostal (MOSTOSTAL)

43

2022/C 2/61

Asia T-694/21: Kanne 28.10.2021 – aTmos Industrielle Lüftungstechnik v. EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)

44

2022/C 2/62

Asia T-695/21: Kanne 28.10.2021 – Alauzun ym. v. komissio

45

2022/C 2/63

Asia T-696/21: Kanne 28.10.2021 – Les Bordes Golf International v. EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES)

46

2022/C 2/64

Asia T-697/21: Kanne 26.10.2021 – FC v. EASO

46

2022/C 2/65

Asia T-698/21: Kanne 27.10.2021 – – Paraskevaidis v. neuvosto ja komissio

47

2022/C 2/66

Asia T-700/21: Kanne 2.11.2021 – Voco v. EUIPO (Pakkauksen muoto)

48

2022/C 2/67

Asia T-701/21: Kanne 2.11.2021 – Allessa v. EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK)

48

2022/C 2/68

Asia T-704/21: Kanne 3.11.2021 – Compass Tex v. EUIPO (Trusted Handwork)

49

2022/C 2/69

Asia T-709/21: Kanne 1.11.2021 – WhatsApp Ireland v. EDPB

50

2022/C 2/70

Asia T-716/21: Kanne 8.11.2021 – Kaczorowska v. EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

51

2022/C 2/71

Asia T-717/21: Kanne 8.11.2021 – ICA Traffic v. komissio

51

2022/C 2/72

Asia T-718/21: Kanne 8.11.2021 – Kaczorowska v. EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

52

2022/C 2/73

Asia T-178/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.10.2021 – LF v. komissio

53


FI

 

Top