EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 243, 9 ta' Lulju 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 243

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
9 ta' Lulju 2021


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”)

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1120 tat-8 ta’ Lulju 2021 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 468/2010 li jistabbilixxi l-lista tal-UE ta’ bastimenti involuti f’sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1121 tat-8 ta’ Lulju 2021 li jispeċifika d-dettalji tad-data statistika li għandha tiġi sottomessa mill-Istati Membri fir-rigward tal-kontrolli tal-prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni fir-rigward tas-sikurezza u l-konformità tal-prodotti ( 1 )

37

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1122 tat-8 ta’ Lulju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1368 u mal-lista ta’ parametri referenzjarji ta’ importanza kritika użati fis-swieq finanzjarji stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill iżid in-Norwegian Interbank Offered Rate u minnha jneħħi l-London Interbank Offered Rate ( 1 )

39

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1123 tat-8 ta’ Lulju 2021 li jissospendi l-miżuri ta’ politika kummerċjali li jikkonċernaw ċerti prodotti mill-Istati Uniti tal-Amerka imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1646 wara l-aġġudikazzjoni ta’ tilwima kummerċjali skont il-Fehim dwar is-Soluzzjoni tat-Tilwim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ

43

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/1124 tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-7 ta’ Lulju 2021 li taħtar żewġ Imħallfin u żewġ Avukati Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja

45

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1125 tat-8 ta’ Lulju 2021 dwar iċ-ċaħda tal-inklużjoni tal-prodott mediċinali suġġett għal preskrizzjoni medika “Zinc-D-gluconate” fil-lista ta’ prodotti mediċinali li ma għandux ikollhom il-karatteristiċi ta’ sigurtà msemmija fil-punt (o) tal-Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

47

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1126 tat-8 ta’ Lulju 2021 li tistabbilixxi l-ekwivalenza taċ-ċertifikati tal-COVID-19 maħruġa mill-Iżvizzera għaċ-ċertifikati maħruġa f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

49

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top