EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 243, 9 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 243

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
9 юли 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 година за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1120 на Комисията от 8 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1121 на Комисията от 8 юли 2021 година за определяне на подробните статистически данни, които трябва да бъдат представяни от държавите членки във връзка с контрола на въвежданите на пазара на Съюза продукти по отношение на безопасността и съответствието им ( 1 )

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1122 на Комисията от 8 юли 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368, като в изготвения съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, се добавя норвежкият междубанков лихвен процент и се заличава лондонският междубанков лихвен процент ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1123 на Комисията от 8 юли 2021 година за спиране на действието на мерките на търговската политика по отношение на определени продукти от Съединените американски щати, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1646 след решението по търговски спор съгласно Договореността за уреждане на спорове на Световната търговска организация

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1124 на представителите на правителствата на държавите членки от 7 юли 2021 г. за назначаване на двама съдии и на двама генерални адвокати в Съда

45

 

*

Решение (EC) 2021/1125 на Комисията от 8 юли 2021 година за отказ от включване на лекарствения продукт Zinc-D-gluconate, за който се изисква лекарско предписание, в списъка на лекарствените продукти, които не са с нанесени показатели за безопасност по член 54, буква о) от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1126 на Комисията от 8 юли 2021 година за установяване на еквивалентност на сертификатите за COVID-19, издадени от Швейцария, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top