EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 243, 2021 m. liepos 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 243

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. liepos 9d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1120, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

18

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę ( 1 )

37

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1122, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1368 į finansų rinkose naudojamų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų sąrašą, nustatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011, įtraukiant Norvegijos tarpbankinę palūkanų normą ir iš jo išbraukiant Londono tarpbankinę palūkanų normą ( 1 )

39

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1123, kuriuo sustabdomas tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1646, priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo, nustatytų prekybos politikos priemonių taikymas

43

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. liepos 7 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES) 2021/1124, kuriuo skiriami du Teisingumo Teismo teisėjai ir du generaliniai advokatai

45

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/1125, kuriuo atsisakoma įrašyti receptinį vaistą „Zinc-D-gluconate“ į vaistų, neturinčių turėti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 54 straipsnio o punkte nurodytų apsaugos priemonių, sąrašą ( 1 )

47

 

*

2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1126, kuriuo nustatomas Šveicarijos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top