EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 243, 9 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 243

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
9 juli 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”)

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1120 van de Commissie van 8 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1121 van de Commissie van 8 juli 2021 tot nadere vaststelling van de details van de door de lidstaten in te dienen statistische gegevens over controles van de veiligheid en conformiteit van producten die de markt van de Unie binnenkomen ( 1 )

37

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1122 van de Commissie van 8 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 waarbij de Norwegian Interbank Offered Rate wordt toegevoegd aan en de London Interbank Offered Rate wordt verwijderd van de lijst van op financiële markten gebruikte cruciale benchmarks die op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld ( 1 )

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1123 van de Commissie van 8 juli 2021 tot opschorting van de handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 zijn ingesteld naar aanleiding van de uitspraak in een handelsgeschil in het kader van het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie

43

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1124 van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 7 juli 2021 tot benoeming van twee rechters en twee advocaten-generaal bij het Hof van Justitie

45

 

*

Besluit (EU) 2021/1125 van de Commissie van 8 juli 2021 tot weigering het aan een recept onderworpen geneesmiddel Zinc-D-gluconate op te nemen in de lijst van geneesmiddelen waarop de in artikel 54, punt o), van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde veiligheidskenmerken niet worden aangebracht ( 1 )

47

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1126 van de Commissie van 8 juli 2021 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid van de door Zwitserland afgegeven COVID-19-certificaten aan de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten ( 1 )

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top