EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 243, 9. juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 243

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
9. juli 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (»den europæiske klimalov«)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1120 af 8. juli 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 468/2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1121 af 8. juli 2021 om specificering af detaljerne vedrørende de statistiske data, som medlemsstaterne skal fremsende vedrørende kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, med hensyn til produktsikkerhed og overensstemmelse ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1122 af 8. juli 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368, således at Norwegian Interbank Offered Rate tilføjes på og London Interbank Offered Rate fjernes fra listen over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1123 af 8. juli 2021 om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

43

 

 

AFGØRELSER

 

*

Afgørelse (EU) 2021/1124 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 7. juli 2021 om udnævnelse af to dommere og to generaladvokater ved Domstolen

45

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/1125 af 8. juli 2021 om afslag på at optage det receptpligtige lægemiddel Zinc-D-gluconate på listen over lægemidler, som ikke må være forsynet med de sikkerhedselementer, der er omhandlet i artikel 54, litra o), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1126 af 8. juli 2021 om ligestilling af covid-19-certifikater, der udstedes af Schweiz, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 ( 1 )

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top