EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 243, 9 lipca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 243

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
9 lipca 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1120 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1121 z dnia 8 lipca 2021 r. określające szczegółowo dane statystyczne, które państwa członkowskie mają przekazywać na temat kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami ( 1 )

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej międzybankowej stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1123 z dnia 8 lipca 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

43

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (UE) 2021/1124 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie mianowania dwóch sędziów i dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

45

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1125 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie odmowy włączenia produktu leczniczego wydawanego na receptę „Zinc-D-gluconate” do wykazu produktów leczniczych, które nie mają zawierać zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o) dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

47

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1126 z dnia 8 lipca 2021 r. ustanawiająca równoważność zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Szwajcarię z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top