EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 9 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
9 juli 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1120 av den 8 juli 2021 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1121 av den 8 juli 2021 om närmare angivande av de statistiska uppgifter som medlemsstaterna ska överlämna vad gäller kontroller av produkter som förs in på unionsmarknaden med avseende på produktsäkerhet och produktöverensstämmelse ( 1 )

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1122 av den 8 juli 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1368 genom tillägg av Norwegian Interbank Offered Rate och borttagande av London Interbank Offered Rate i förteckningen över kritiska referensvärden som används på finansmarknader i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1123 av den 8 juli 2021 om tillfälligt upphävande av de handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2020/1646 till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning

43

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (EU) 2021/1124 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 7 juli 2021 om utnämning av två domare och två generaladvokater i domstolen

45

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/1125 av den 8 juli 2021 om att inte ta upp det receptbelagda läkemedlet Zinc-D-gluconate i förteckningen över läkemedel som inte får vara märkta med de säkerhetsdetaljer som avses i artikel 54 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1126 av den 8 juli 2021 om fastställande av likvärdigheten av covid-19-intyg som har utfärdats av Schweiz med de intyg som har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top