EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 243, 2021. gada 9. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 243

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 9. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 (“Eiropas Klimata akts”)

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1120 (2021. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1121 (2021. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka detalizētu informāciju par statistikas datiem, kurus dalībvalstis iesniedz attiecībā uz to produktu kontrolēm, kurus ieved Savienības tirgū, attiecībā uz produktu drošumu un atbilstību ( 1 )

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1122 (2021. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1368, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 izveidotajā finanšu tirgos izmantotu kritiski svarīgu etalonu sarakstā pievienotu Norvēģijas starpbanku tirgus likmi un dzēstu Londonas starpbanku aizdevumu piedāvājuma likmi ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1123 (2021. gada 8. jūlijs), ar ko aptur ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu

43

 

 

LĒMUMI

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES) 2021/1124 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko ieceļ amatā divus Tiesas tiesnešus un divus ģenerāladvokātus

45

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2021/1125 (2021. gada 8. jūlijs), par atteikumu iekļaut recepšu zāles “Zinc-D-gluconate” to zāļu sarakstā, uz kurām nenorāda Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK 54. panta o) punktā minētās drošuma pazīmes ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1126 (2021. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka Šveices izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top