Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 232, 2011. gada 6. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.232.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 232

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 6. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 232/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 226, 30.7.2011.

1

 

Vispārējā tiesa

2011/C 232/02

Apelācijas palāta

2

2011/C 232/03

Kritēriji lietu nodošanai palātām

2

2011/C 232/04

Tiesneša, kas aizstāj priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, iecelšana

3


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 232/05

Lieta C-484/07: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Ģimenes apvienošanās — Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 7. panta pirmās daļas pirmais ievilkums — Turcijas izcelsmes darba ņēmēja bērns, kas kopā ar viņu dzīvojis vairāk nekā trīs gadus, bet apprecējies pirms minētajā tiesību normā paredzētā trīs gadu termiņa beigām — Valsts tiesības, kurās šī iemesla dēļ ir apšaubīta ieinteresētās personas uzturēšanās atļauja)

4

2011/C 232/06

Lieta C-196/09: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 14. jūnija spriedums (Chambre de Recours des Écoles européennes lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Paul Miles u.c./Eiropas skolas (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Jēdziens “kādas dalībvalsts tiesa” LESD 267. panta izpratnē — Eiropas skolu Apelācijas padome — Darbam Eiropas skolās norīkotu pasniedzēju atalgojuma sistēma — Atalgojuma nepielāgošana pēc sterliņa mārciņas vērtības samazināšanās — Saderīgums ar LESD 18. un 45. pantu)

4

2011/C 232/07

Lieta C-346/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 22. jūnija spriedums (Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV u.c. (Lauksaimniecība — Dzīvnieku veselība — Direktīva 90/425/EEK — Valsts pagaidu tiesiskais regulējums, kura mērķis ir cīnīties pret govju sūkļveida encefalopātijas izplatīšanos, aizliedzot ražot un pārdot lopbarībā pārstrādātas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas — Šī tiesiskā regulējuma piemērošana pirms Lēmuma 2000/766/EK, kurā paredzēts šāds aizliegums, stāšanās spēkā — Šī tiesiskā regulējuma piemērošana diviem produktiem, kuri var tikt atbrīvoti no šajā lēmumā paredzētā aizlieguma — Saderīgums ar Direktīvu 90/425/EEK un Lēmumiem 94/381/EK un 2000/766/EK)

5

2011/C 232/08

Lieta C-360/09: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 14. jūnija spriedums (Amtsgericht Bonn (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt (Konkurence — Administratīvais process — Atbilstoši valsts iecietības programmai iesniegti dokumenti un informācija — Kaitējums Eiropas Konkurences iestāžu tīklā ietilpstošo iestāžu sadarbības efektivitātei un pienācīgai darbībai, kas iespējami rodas, ļaujot trešajām personām iepazīties ar šādiem dokumentiem)

5

2011/C 232/09

Lieta C-399/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 22. jūnija spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Marie Landtová/Česká správa socialního zabezpečení (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Sociālais nodrošinājums — Starp divām dalībvalstīm noslēgta konvencija sociālā nodrošinājuma jomā pirms to pievienošanās Eiropas Savienībai — Kompetentā dalībvalsts pabeigto apdrošināšanas laika posmu novērtēšanai — Vecuma pensija — Tikai dalībvalsts pilsoņiem un tajā dzīvojošajiem piešķirtā pabalsta papildinājums)

6

2011/C 232/10

Lieta C-462/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Izņēmums saistībā ar kopēšanu privātai lietošanai — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Taisnīga atlīdzība — Šīs atlīdzības finansējumam paredzētās nodevas parādnieks — Tālpārdošana starp divām personām, kas dzīvo dažādās dalībvalstīs)

7

2011/C 232/11

Lieta C-536/09: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums (Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovēnijas Republika — lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Marija Omejc/Slovēnijas Republika (Kopējā lauksaimniecības politika — Kopienas atbalsta shēmas — Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 796/2004 — Apstāklis, kas liedz veikt pārbaudi uz vietas — Jēdziens — Lauksaimnieks, kas nedzīvo saimniecībā — Lauksaimnieka pārstāvis — Jēdziens)

7

2011/C 232/12

Lieta C-10/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — Pētniecības un mācību organizācijām veiktu ziedojumu summas atskaitīšana — Vienīgi iekšzemē reģistrētām organizācijām veiktu ziedojumu atskaitīšana)

8

2011/C 232/13

Lieta C-152/10: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums (Højesteret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Unomedical A/S/Skatteministeriet (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Drenāžas plastmasas maisiņi dialīzei, kas paredzēti tikai hemodializatoriem (mākslīgajām nierēm) — Urīna drenāžas plastmasas maisiņi, kas paredzēti tikai katetriem — Pozīcija 9018 un 3926 — Jēdzieni “daļas” un “piederumi” — Citi plastmasas izstrādājumi)

8

2011/C 232/14

Lieta C-212/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Nodokļi — Kapitāla nodoklis — Direktīva 69/335/EEK — Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai — Nodokļa uzlikšana aizdevumam, ko kapitālsabiedrībai piešķir persona, kam ir tiesības saņemt šīs pašas sabiedrības peļņas procentus — Dalībvalsts tiesības atkārtoti ieviest nodokli, kas dienā, kad tā pievienojās Eiropas Savienībai, vairs nebija spēkā)

9

2011/C 232/15

Lieta C-317/10 P P: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums — Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano SpA un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes “UNIWEB” un “UniCredit Wealth Management” — Valsts vārdisku preču zīmju “UNIFONDS” un “UNIRAK”, kā arī valsts grafiskas preču zīmes “UNIZINS” īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespējas vērtējums — Asociācijas iespēja — Preču zīmju sērija vai saime)

9

2011/C 232/16

Lieta C-32/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 11. maija rīkojums (Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tony Georgiev Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Reglamenta 92. panta 1. punkts — Direktīva 90/314/EEK — Kompleksie ceļojumi, brīvdienas un ekskursijas — Fakti pirms Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība atbildēt uz prejudiciālajiem jautājumiem)

10

2011/C 232/17

Apvienotās lietas C-267/10 un C-268/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 23. maija rīkojums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/État belgeSPF Finances (LES 6. panta 1. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pants — Smēķējamās tabakas glabāšana un pārdošana — Valsts tiesību normas, ar kurām tabakas izstrādājumiem tiek atļauts piemērot akcīzes nodokli — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

10

2011/C 232/18

Lieta C-460/10 P: Tiesas 2011. gada 14. aprīļa rīkojums — Luigi Marcuccio/Eiropas Savienības Tiesa (Apelācija — Ārpuslīgumiskā atbildība — Prasītāja pārstāvēšana — Advokāts, kam nav pilnvaras — Apelācijas sūdzības paziņošana — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Eiropas Savienības Tiesa — Noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Iespējamais kaitējums — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

11

2011/C 232/19

Lieta C-613/10: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 15. aprīļa rīkojums (Commissione tributaria provinciale di Parma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Danilo Debiasi/Agnezia delle Entrate, Ufficio di Parma (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Acīmredzama nepieņemamība)

11

2011/C 232/20

Lieta C-180/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2001. gada 18. aprīlī iesniedza Fővárosi Bíróság (Ungārija) — Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft.

11

2011/C 232/21

Lieta C-204/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-385/07 Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Eiropas Komisija 2011. gada 27. aprīlī iesniedza Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

12

2011/C 232/22

Lieta C-205/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-68/08 Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Eiropas Komisija 2011. gada 27. aprīlī iesniedza Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

13

2011/C 232/23

Lieta C-218/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 11. maijā iesniedza Fővárosi Ítélőtábla (Ungārija) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság un Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Lieta C-219/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 11. maijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — BrainProducts GmbH/BioSemi V.O.F. u.c.

15

2011/C 232/25

Lieta C-221/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 11. maijā iesniedza Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) — Leyla Ecem Demirkan/Vācijas Federatīvā Republika

15

2011/C 232/26

Lieta C-234/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. maijā iesniedza Administrativen Sad Varna (Bulgārija) — TETS Haskovo AD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

15

2011/C 232/27

Lieta C-241/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. maijā — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

16

2011/C 232/28

Lieta C-249/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 19. maijā iesniedza Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgārija) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (MVR)

17

2011/C 232/29

Lieta C-254/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 25. maijā iesniedza Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungārija) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

Lieta C-262/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 26. maijā iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) — Kremikovtsi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma lietu ministrs un Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma lietu ministra vietnieks)

18

2011/C 232/31

Lieta C-269/11: Prasība, kas celta 2011. gada 31. maijā — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

19

2011/C 232/32

Lieta C-271/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 31. maijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) u.c./Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Lieta C-293/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. jūnijā — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

21

2011/C 232/34

Lieta C-295/11: Prasība, kas celta 2011. gada 10. jūnijā — Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome

21

2011/C 232/35

Lieta C-298/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14. jūnijā iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

22

2011/C 232/36

Lieta C-547/09: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 20. maija rīkojums (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Lieta C-341/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 17. maija rīkojums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

23

2011/C 232/38

Lieta C-437/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 20. maija rīkojums (Tribunal Judical de Vieira do Minho (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Apvienotās lietas C-622/10 un C-623/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 7. jūnija rīkojums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10)/État belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Lieta C-110/11: Tiesas 2011. gada 17. maijā rīkojums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Minister van Financiën/G. in 't Veld

23

 

Vispārējā tiesa

2011/C 232/41

Lieta T-471/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — Oetker Nahrungsmittel/ITSB — Bonfait (“Buonfatti”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Buonfatti” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Beniluksa vārdiska preču zīme “Bonfait” — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2011/C 232/42

Lieta T-475/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2011/C 232/43

Lieta T-476/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

25

2011/C 232/44

Lieta T-477/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

25

2011/C 232/45

Lieta T-478/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2011/C 232/46

Lieta T-479/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER Garden”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER Garden” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2011/C 232/47

Lieta T-480/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICOCENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICOCENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

27

2011/C 232/48

Lieta T-481/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“maxi BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “maxi BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

27

2011/C 232/49

Lieta T-482/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“BRICO CENTER Città”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BRICO CENTER Città” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

28

2011/C 232/50

Lieta T-483/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ATB Norte/ITSB — Bricocenter Italia (“Affiliato BRICO CENTER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Affiliato BRICO CENTER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro” un “CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

28

2011/C 232/51

Lieta T-487/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija spriedums — ReValue Immobilienberatung/ITSB (“ReValue”) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “ReValue” reģistrācijas pieteikums — Daļējs reģistrācijas atteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

29

2011/C 232/52

Lieta T-207/07 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 10. jūnija rīkojums — Eurallumina/Eiropas Komisija (Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

29

2011/C 232/53

Lieta T-259/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. jūnija rīkojums — Ax/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Savienības finanšu atbalsts dalībvalstij, kurai ir lielas ekonomiskas un finanšu grūtības — Regula, ar kuru tiek noteikti Savienības finanšu atbalsta piešķiršana nosacījumi un procedūra — LESD 263. panta ceturtā daļa — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

29

2011/C 232/54

Lieta T-199/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-132/07 Strack/Komisija 2011. gada 30. martā iesniedza Guido Strack

30

2011/C 232/55

Lieta T-251/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. maijā — Austrija/Komisija

30

2011/C 232/56

Lieta T-268/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 15. marta spriedumu lietā F-120/07 Strack/Komisija 2011. gada 26. maijā iesniedza Eiropas Komisija

31

2011/C 232/57

Lieta T-274/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 15. marta spriedumu lietā F-28/10 Mioni/Komisija 2011. gada 25. maijā iesniedza Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni

32

2011/C 232/58

Lieta T-275/11: Prasība, kas celta 2011. gada 27. maijā — TF1/Komisija

32

2011/C 232/59

Lieta T-276/11: Prasība, kas celta 2011. gada 31. maijā — Carlotti/Parlaments

33

2011/C 232/60

Lieta T-279/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. maijā — T&L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija

33

2011/C 232/61

Lieta T-284/11: Prasība, kas celta 2011. gada 7. jūnijā — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/ITSB — MIP Metro (“METROINVEST”)

35

2011/C 232/62

Lieta T-286/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 16. marta rīkojumu lietā F-21/10 Marcuccio/Komisija 2011. gada 6. jūnijā iesniedza Luigi Marcuccio

35

2011/C 232/63

Lieta T-291/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. jūnijā — Portovesme/Komisija

36

2011/C 232/64

Lieta T-299/11: Prasība, kas celta 2011. gada 6. jūnijā — European Dynamics Luxembourg u.c./ITSB

37

2011/C 232/65

Lieta T-305/11: Prasība, kas celta 2011. gada 8. jūnijā — Italmobiliare/Komisija

38

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 232/66

Lieta F-50/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums — Missir Mamachi di Lusignano/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Norma par lūguma, sūdzības un prasības saskaņotību zaudējumu atlīdzības jomā — Procesa sacīkstes raksturs — Konfidenciāla dokumenta, kas klasificēts kā “Ierobežots ES”, izmantošana tiesā — Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība — Atbildība par pārkāpumu — Cēloņsakarība — Kaitējuma rašanās iemeslu daudzveidība — Trešās personas darbība — Atbildība bez pārkāpuma — Pienākums sniegt palīdzību — Iestādes pienākums nodrošināt sava personāla aizsardzību — Ierēdņa un viņa sievas nogalināšana, ko izdarījusi trešā persona — Pārdzīvošanas iespējas zudums)

39

2011/C 232/67

Lieta F-84/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 7. jūnija spriedums — Larue un Seigneur/ECB (Civildienests — ECB personāls — Atlīdzība — Vispārēja algu korekcija — Aprēķina metodes neievērošana)

39

2011/C 232/68

Lieta F-22/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 25. maija spriedums — Bombín Bombín/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ — Ikgadējais atvaļinājums — Atvaļinājuma atlikšana — Ierēdnis, kas ir pārtraucis pildīt dienesta pienākumus — Finansiāla atlīdzība)

39

2011/C 232/69

Lieta F-49/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums — De Nicola/Eiropas Investīciju banka (Civildienests — Eiropas Investīciju bankas augstākā līmeņa vadības ierēdnis — Veselības apdrošināšana — Atteikums segt medicīniskos izdevumus — Lūgums izvēlēties neatkarīgu ārstu — Saprātīgs termiņš)

40

2011/C 232/70

Lieta F-55/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums — AS/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paziņojums par vakanci — Kandidatūras noraidīšana — Interese celt prasību — Ierēdnis ar invaliditāti — Lēmuma par kandidatūras noraidīšanu un lēmuma par iecelšanu amatā nedalāmība — Prombūtne — Atšķirība starp tās pašas funkciju grupas un tādas pašas pakāpes, bet citas karjeru grupas, ierēdņiem — Saistības starp pakāpi un nodarbinātību)

40

2011/C 232/71

Lieta F-64/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 7. jūnija spriedums — Mantzouratos/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2009. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt amatā — Iebildes par prettiesiskumu pieņemamība — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

40

2011/C 232/72

Lieta F-66/10: Civildienesta tiesas 2011. gada 12. maija spriedums — AQ/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — 2009. gada novērtējums — Novērtētāja zemāka amata pakāpe nekā amata pildītājam — Efektivitātes novērtējums par atsauces perioda daļu — Mērķu nenoteikšana amata pildītājam)

41

2011/C 232/73

Lieta F-128/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums — Mora Carrasco u.c./Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Starpiestāžu pārcelšana paaugstināšanas amatā ietvaros, kuras laikā ierēdnis ir ticis paaugstināts amatā sākotnējā iestādē — Iestāde, kas ir kompetenta lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā)

41

2011/C 232/74

Lieta F-74/07 RENV: Civildienesta tiesas (pirmās palātas) 2011. gada 25. maija rīkojums — Meierhofer/Komisija (Civildienests — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Kandidāts, kurš nav izturējis mutisko pārbaudījumu — Pienākums norādīt pamatojumu — Noteikumi par atlases komisijas darbu)

41

2011/C 232/75

Lieta F-33/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 22. jūnija rīkojums — Lebedef/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — 2005. gada novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Civildienesta noteikumu 43. panta VĪN — Ziņojums, kas sastādīts pēc sprieduma lietā F-36/07 pasludināšanas — Acīmredzama nepieņemamība)

42

2011/C 232/76

Lieta F-88/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 30. jūnija rīkojums — Van Asbroeck/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lēmums klasificēt pagaidu pakāpē — Pārskatīšanas lūgums — Būtisks jauns fakts — Neesamība — Acīmredzami nepieņemama prasība)

42

2011/C 232/77

Lieta F-125/10: Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 29. jūnija rīkojums — Schuerewegen/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Pasākums attālināšanai no darba vietas — Dienesta apliecības atņemšana — Tiesību piekļuvei datortīklam atņemšana — Iepriekšēja administratīva sūdzība — Elektroniska paziņošana — Administrācijas faktiska iepazīšanās ar sūdzību — Nokavējums — Acīmredzama nepieņemamība)

42

2011/C 232/78

Lieta F-90/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. maija rīkojums — Florentiny/Parlaments

43

2011/C 232/79

Lieta F-93/10: Civildienesta tiesas 2011. gada 25. maija rīkojums — AL/Parlaments

43

2011/C 232/80

Lieta F-120/10: Civildienesta tiesas 2011. gada 27. aprīļa rīkojums — AR/Komisija

43


LV

 

Top