Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 232, 2011. augusztus 6.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.232.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 232

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. augusztus 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 232/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 226., 2011.7.30.

1

 

Törvényszék

2011/C 232/02

Fellebbezési tanács

2

2011/C 232/03

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2

2011/C 232/04

A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

3


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 232/05

C-484/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fatma Pehlivan kontra Staatssecretaris van Justitie (EGK–Törökország társulási megállapodás — Családegyesítés — A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése — Török munkavállaló gyermeke, aki több mint három évig szüleivel együtt lakott, azonban az e rendelkezésben előírt hároméves határidő lejárta előtt házasságot kötött — Olyan nemzeti jog, amely emiatt kérdőjelezi meg az érdekelt tartózkodási engedélyét)

4

2011/C 232/06

C-196/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Európai Iskolák felülbírálati bizottságának előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paul Miles és társai kontra Európai Iskolák (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „egy tagállam bíróság[ának]” fogalma — Az Európai Iskolák felülbírálati bizottsága — Az Európai Iskolákba kirendelt tanárok díjazási rendszere — A díjazások kiigazításának elmaradása a font sterling értékvesztését követően — Az EUMSZ 18. cikkel és az EUMSZ 45. cikkel való összeegyeztethetőség)

4

2011/C 232/07

C-346/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staat der Nederlanden kontra Denkavit Nederland BV és társai (Mezőgazdaság — Állategészségügy — 90/425/EGK irányelv — A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának terjedése elleni küzdelemre irányuló ideiglenes nemzeti szabályozás, amely megtiltja a haszonállatok takarmányozására szolgáló feldolgozott állati fehérjék előállítását és az azokkal való kereskedelmet — E szabályozásnak az ugyanezen tilalomról szóló 2000/766/EK határozat hatálybalépése előtt történő alkalmazása — E szabályozásnak az e határozatban előírt tilalom alól mentesíthető két termékre történő alkalmazása — A 90/425/EGK irányelvvel, valamint a 94/381/EK és a 2000/766/EK határozattal való összeegyeztethetőség)

5

2011/C 232/08

C-360/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Amtsgericht Bonn (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pfleiderer AG kontra Bundeskartellamt (Verseny — Közigazgatási eljárás — Valamely nemzeti engedékenységi program keretében átadott dokumentumok és információk — Harmadik személyek ilyen dokumentumokhoz való hozzáférésének az európai versenyhatóságok hálózata keretében történő együttműködés hatékonyságára és megfelelő működésére gyakorolt esetleges káros hatásai)

5

2011/C 232/09

C-399/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie Landtová kontra Česká správa sociálního zabezpečení (Munkavállalók szabad mozgása — Szociális biztonság — Két tagállam között az Európai Unióhoz való csatlakozásukat megelőzően megkötött, szociális biztonságról szóló egyezmény — A megszerzett biztosítási idők figyelembevételére illetékes tagállam — Öregségi nyugdíj — Kizárólag valamely tagállam azon állampolgárainak juttatott ellátáskiegészítés, akik e tagállamban rendelkeznek lakóhellyel)

6

2011/C 232/10

C-462/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stichting de Thuiskopie kontra Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — A magáncélú másolatra vonatkozó kivétel — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — Méltányos díjazás — Az e díjazás finanszírozására szánt díj kötelezettje — A különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező két személy között megvalósuló, távollévők közötti eladás)

7

2011/C 232/11

C-536/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovén Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marija Omejc kontra Republika Slovenija (Közös agrárpolitika — Közösségi támogatási rendszerek — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — 796/2004/EK rendelet — A helyszíni ellenőrzés lefolytatásának megakadályozása — Fogalom — Olyan mezőgazdasági termelő, aki nem él a mezőgazdasági üzem területén — A mezőgazdasági termelő képviselője — Fogalom)

7

2011/C 232/12

C-10/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — A kutató- és oktatási intézmények számára nyújtott adományok levonhatósága — A levonásnak a belföldön letelepedett intézmények számára nyújtott adományokra való korlátozása)

8

2011/C 232/13

C-152/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Unomedical A/S kontra Skatteministeriet (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Kizárólag dializáló berendezéshez (műveséhez) való, dialízishez használt műanyag gyűjtőzsákok — Katéterhez való műanyag vizeletgyűjtő zsákok — 9018 és 3926 vámtarifaszám — Az „alkatrészek” és „tartozékok” fogalma — Műanyagból készült más áruk)

8

2011/C 232/14

C-212/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Logstor ROR Polska sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Adózás — Tőkeilleték — 69/335/EGK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Tőketársaság által az ugyanezen társaság nyereségéből részesedésre jogosult személytől felvett hitelre kivetett illeték — Valamely tagállam joga arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozása időpontjában már nem hatályos illetéket újra bevezesse)

9

2011/C 232/15

C-317/10. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Union Investment Privatfonds GmbH kontra UniCredito Italiano SpA, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Az UNIWEB és UniCredit Wealth Management szóvédjegyek — Az UNIFONDS és UNIRAK nemzeti szóvédjegyek, valamint az UNIZINS nemzeti ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — Az összetéveszthetőség értékelése — Gondolati képzettársítás (asszociáció) veszélye — Védjegysorozat vagy védjegycsalád)

9

2011/C 232/16

C-32/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 11-i végzése (a Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) — Bulgária előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tony Georgiev Semerdzhiev kontra ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a — 90/314/EGK irányelv — Szervezett utazási formák — A Bolgár Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően felmerült tényállás — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolására)

10

2011/C 232/17

C-267/10. és C-268/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 23-i végzése (a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy) kontra État belge — SPF Finances (EUSZ 6. cikk (1) bekezdés — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke — Dohányzás céljára előállított dohánytermékek birtoklása és forgalmazása — A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozás — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

10

2011/C 232/18

C-460/10. sz. ügy: A Bíróság 2011. április 14-i végzése — Luigi Marcuccio kontra az Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A fellebbező képviselete — Megbízás nélküli ügyvéd — A fellebbezés kézbesítése — Kártérítési kérelem — Az Európai Unió Bírósága — Elutasítás — Megsemmisítés iránti kereset — Állítólagos kár — Kártérítési kérelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

11

2011/C 232/19

C-613/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. április 15-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Előzetes döntéshozatalra utalás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

11

2011/C 232/20

C-180/11. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bericap Záródástechnikai Bt. kontra Plastinnova 2000 Kft.

11

2011/C 232/21

C-204/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-385/07. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

12

2011/C 232/22

C-205/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-68/08. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

13

2011/C 232/23

C-218/11. sz. ügy: A Fővárosi Ítélőtábla (Magyar Köztársaság) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe kontra Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

C-219/11. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BrainProducts GmbH kontra BioSemi V.O.F. és társai

15

2011/C 232/25

C-221/11. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leyla Ecem Demirkan kontra Bundesrepublik Deutschland

15

2011/C 232/26

C-234/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TETS Haskovo AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (a Nemzeti Beszedési Ügynökség Központi Igazgatósága keretében működő Várnai „Fellebbezési és Végrehajtási” Igazgatóság igazgatója)

15

2011/C 232/27

C-241/11. sz. ügy: 2011. május 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

16

2011/C 232/28

C-249/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristo Byankov kontra Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

17

2011/C 232/29

C-254/11. sz. ügy: A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

C-262/11. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kremikovtsi AD kontra Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter, valamint a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszterhelyettes)

18

2011/C 232/31

C-269/11. sz. ügy: 2011. május 31-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

19

2011/C 232/32

C-271. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) és társai kontra Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

C-293/11. sz. ügy: 2011. június 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

21

2011/C 232/34

C-295/11. sz. ügy: 2011. június 10-én benyújtott kereset — Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2011/C 232/35

C-298/11. sz. ügy: Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2011. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dobrudzhanska petrolna kompania AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

22

2011/C 232/36

C-547/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

C-341/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

23

2011/C 232/38

C-437/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (a Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Afonso Esteves kontra Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

C-622/10. és C-623/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2011. június 7-i végzése (a tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) kontra État belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

C-110/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister van Financiën kontra G. in 't Veld

23

 

Törvényszék

2011/C 232/41

T-471/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — Oetker Nahrungsmittel kontra OHIM — Bonfait (Buonfatti) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Buonfatti közösségi szóvédjegy bejelentése — Bonfait korábbi Benelux szóvédjegy — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

24

2011/C 232/42

T-475/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

24

2011/C 232/43

T-476/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2011/C 232/44

T-477/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2011/C 232/45

T-478/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2011/C 232/46

T-479/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER Garden közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2011/C 232/47

T-480/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICOCENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2011/C 232/48

T-481/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A maxi BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2011/C 232/49

T-482/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER Città közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

28

2011/C 232/50

T-483/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Affiliato BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

28

2011/C 232/51

T-487/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ReValue Immobilienberatung kontra OHIM (ReValue) („Közösségi védjegy — A ReValue közösségi ábrás védjegy bejelentése — A lajstromozás részleges megtagadása — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

29

2011/C 232/52

T-207/07. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. június 10-i végzése — Eurallumina kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

29

2011/C 232/53

T-259/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 15-i végzése — Ax kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Olyan tagállamnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás, amely súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd — Az uniós pénzügyi támogatás nyújtásának feltételeit és eljárását megállapító rendelet — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

29

2011/C 232/54

T-199/11. sz. ügy: Az F-132/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. január 20-án hozott ítélet ellen Guido Strack által 2011. március 30-án benyújtott fellebbezés

30

2011/C 232/55

T-251/11. sz. ügy: 2011. május 18-án benyújtott kereset — Ausztria kontra Bizottság

30

2011/C 232/56

T-268/11. P. sz. ügy: Az F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen az Európai Bizottság által 2011. május 26-án benyújtott fellebbezés

31

2011/C 232/57

T-274/11. P. sz. ügy: A T-28/10. sz., Mioni kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni által 2011. május 25-én benyújtott fellebbezés

32

2011/C 232/58

T-275/11. sz. ügy: 2011. május 27-én benyújtott kereset — TF1 kontra Bizottság

32

2011/C 232/59

T-276/11. sz. ügy: 2011. május 31-én benyújtott kereset — Carlotti kontra Parlament

33

2011/C 232/60

T-279/11. sz. ügy: 2011. május 30-án benyújtott kereset — T&L Sugars and Sidul Açúcares kontra Bizottság

33

2011/C 232/61

T-284/11. sz. ügy: 2011. június 7-én benyújtott kereset — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

T-286/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-21/10 sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. március 16-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2011. június 6-án benyújtott fellebbezés

35

2011/C 232/63

T-291/11. sz. ügy: 2011. június 9-én benyújtott kereset — Portovesme kontra Bizottság

36

2011/C 232/64

T-299/11. sz. ügy: 2011. június 6-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra OHIM

37

2011/C 232/65

T-305/11. sz. ügy: 2011. június 8-án benyújtott kereset — Italmobiliare SpA kontra Bizottság

38

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 232/66

F-50/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — A kártérítés iránti kérelem, panasz és kereset egyezésére vonatkozó szabály — Az eljárás kontradiktórius jellege — Bizalmas, „Korlátozott (EU) terjesztésű!”-nek minősített dokumentum felhasználása a bírósági eljárás során — Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége — Vétkességen alapuló felelősség — Okozati összefüggés — Több károk — Harmadik személyre visszavezethető körülmény — Objektív felelősség — Segítségnyújtási kötelezettség — Az intézménynek a személyi állománya védelme biztosítására vonatkozó kötelezettsége — Valamely tisztviselő és házastársa harmadik személy által történt megölése — A túlélés esélyének elvesztése)

39

2011/C 232/67

F-84/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Larue és Seigneur kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Díjazás — Általános illetmény-kiigazítás — A számítási módszer megsértése)

39

2011/C 232/68

F-22/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i ítélete — Bombín Bombín kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Személyes okokkal indokolt szabadság — Éves szabadság — Szabadság átvitele — Tisztviselő, akinek szolgálati jogviszonya megszűnt — Pénzbeli ellentételezés)

39

2011/C 232/69

F-49/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — De Nicola kontra Európai Beruházási Bank (Közszolgálat — Az Európai Beruházási Bank személyi állománya — Egészségbiztosítás — Egyes orvosi költségek megtérítésének elutasítása — Független orvos kirendelése iránti kérelem — Ésszerű határidő)

40

2011/C 232/70

F-55/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — AS kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Álláshirdetés — A pályázat elutasítása — Az eljáráshoz fűződő érdek — Rokkant tisztviselő — A pályázatot elutasító határozat és a kinevezési határozat elválaszthatatlansága — Hiány — Az ugyanazon tisztségcsoportba tartozó és ugyanazon besorolási fokozattal rendelkező, de eltérő előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők közötti különbségtétel — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés)

40

2011/C 232/71

F-64/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Mantzouratos kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2009. évi előléptetési időszak — Az előléptetést mellőző határozat — Jogellenességi kifogás elfogadhatósága — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

40

2011/C 232/72

F-66/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — AQ kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — 2009. évi értékelési időszak — Az értékelőnek az álláshelyet betöltő besorolási fokozatánál alacsonyabb besorolási fokozata — A tárgyidőszak egy részében nyújtott teljesítmény értékelése — Az álláshelyet betöltőre vonatkozó célok kitűzésének hiánya)

41

2011/C 232/73

F-128/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — Mora Carrasco és társai kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak alatt, amelyre vonatkozóan a tisztviselőt előléptették volna, ha az eredeti intézményében marad — Az áthelyezett tisztviselő előléptetésére vonatkozó döntésre hatáskörrel rendelkező intézmény)

41

2011/C 232/74

F-74/07. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i végzése — Meierhofer kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — A pályázó sikertelensége a szóbeli vizsgán — Indokolási kötelezettség — A vizsgabizottság munkájára irányadó szabályok)

41

2011/C 232/75

F-33/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 22-i végzése — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A 2005. évi értékelési eljárás — Szakmai előmeneteli jelentés — A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései — Az F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletet követően elkészített jelentés — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

42

2011/C 232/76

F-88/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 30-i végzése — Van Asbroeck kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Időközi besorolási fokozatba történő besorolás — Felülvizsgálati kérelem — Lényeges új tény — Hiány — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

42

2011/C 232/77

F-125/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2011. június 29-i végzése — Schuerewegen kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — A munkavégzés helyétől való távoltartásra vonatkozó intézkedés — A szolgálati igazolvány bevonása — Az informatikai rendszerhez való hozzáférés megvonása — Előzetes közigazgatási panasz — Elektronikus úton való továbbítás — Az adminisztráció általi tényleges tudomásszerzés — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

42

2011/C 232/78

F-90/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 20-i végzése — Florentiny kontra Parlament

43

2011/C 232/79

F-93/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 25-i végzése — AL kontra Parlament

43

2011/C 232/80

F-120/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. április 27-i végzése — AR kontra Bizottság

43


HU

 

Top