EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0446

A bizottság 92/446/EGK határozata (1992. július 27.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

HL L 247., 1992.8.27, p. 10–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/446/oj

31992D0446Hivatalos Lap L 247 , 27/08/1992 o. 0010 - 0036
finn különkiadás fejezet 15 kötet 11 o. 0177
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 11 o. 0177


A Bizottság határozata

(1992. július 27.)

a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

92/446/EGK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK irányelv [1] által módosított, a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkének (1) bekezdésére, valamint a 91/692/EGK irányelv I. mellékletében említett egyéb irányelvek vonatkozó rendelkezéseire,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 9a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK irányelvre [4] és különösen annak 17a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 13. cikkére,

mivel a tagállamoknak jelentést kell készíteniük bizonyos közösségi irányelvek végrehajtásáról a Bizottság által kidolgozott kérdőívek vagy minták alapján; mivel a 91/692/EGK irányelv 6. cikke értelmében ezeket a kérdőíveket, illetve a mintákat a Bizottságnak kell kidolgoznia, amelyhez segítséget kap a tagállamok képviselőiből álló bizottságtól, amelynek az elnöke a Bizottság képviselője.

mivel az e határozatban foglalt intézkedések egy része összhangban van a fent említett bizottság által kifejezett véleménnyel, más részével kapcsolatban a bizottság nem nyilvánított véleményt a bizottság elnöke által előírt határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben közölt kérdőívek ezennel elfogadásra kerültek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. július 27-én.

a Bizottság részéről

Karel Van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 48. o

[3] HL L 194., 1975.7.25., 26. o.

[4] HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

[5] HL L 31., 1976.2.5, 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd:

A Bizottság 95/337/EK határozatát, HL L 200., 1995.8.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Top