EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 02

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1990

L 001

20

 

 

31990D0002

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 1989 de modificare a anexei I la Decizia 77/795/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității

3

1990

L 061

14

 

 

31990L0088

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 februarie 1990 de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

6

1990

L 083

78

 

 

31990R0770

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei din 29 martie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime admisibile de contaminare radioactivă pentru hrana destinată animalelor după un accident nuclear sau în orice altă situație de urgență radiologică

11

1990

L 117

1

 

 

31990L0219

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

13

1990

L 120

1

 

 

31990R1210

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu

28

1990

L 219

49

 

 

31990L0415

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE

34

1991

L 135

40

 

 

31991L0271

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale

43

1991

L 198

1

 

 

31991R2092

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

56

1991

L 239

23

 

 

31991D0448

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1991 privind orientările pentru clasificare prevăzute la articolul 4 din Directiva 90/219/CEE

73

1991

L 308

1

 

 

31991R3254

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului din 4 noiembrie 1991 de interzicere a utilizării capcanei cu pedală în Comunitate și de introducere în Comunitate a blănurilor și a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din țări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în dezacord cu standardele internaționale de vânătoare cu capcane cu suferință minimă

77

1991

L 375

1

 

 

31991L0676

 

 

 

Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

81

1991

L 377

20

 

 

31991L0689

 

 

 

Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase

91

1992

L 011

14

 

 

31992R0094

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 94/92 al Comisiei din 14 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

100

1992

L 035

24

 

 

31992L0003

 

 

 

Directiva 92/3/Euratom a Consiliului din 3 februarie 1992 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri radioactive între statele membre, precum și la intrarea sau la ieșirea din Comunitate

103

1992

L 162

15

 

 

31992R1535

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1535/92 al Comisiei din 15 iunie 1992 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

108

1992

L 206

7

 

 

31992L0043

 

 

 

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

109

1992

L 247

10

 

 

31992D0446

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 1992 privind chestionarele referitoare la directivele din domeniul apelor

153

1992

L 409

11

 

 

31992L0112

 

 

 

Directiva 92/112/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1992 privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan

155

1993

L 030

1

 

 

31993R0259

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană

161

1993

L 037

1

 

 

31993R0315

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente

189

1993

L 045

25

 

 

31993D0114

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 februarie 1993 privind încheierea Protocolului la Convenția din 8 octombrie 1990 privind Comisia internațională pentru protecția fluviului Elba încheiată între Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul Republicii Federative Cehia și Slovacia și Comunitatea Economică Europeană

192

1993

L 052

18

 

 

31993L0005

 

 

 

Directiva 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

193

1993

L 084

1

 

 

31993R0793

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente

197

1993

L 095

29

 

 

31993L0013

 

 

 

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

273

Top