EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:243:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 243, 9 Iúil 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 243

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
9 Iúil 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus (AE) 2018/1999 (“An Dlí Aeráide Eorpach”)

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1120 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 468/2010 lena mbunaítear liosta an Aontais de shoithí atá gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta atá neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte

18

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1121 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena sonraítear mionsonraí comhlíontachta agus sábháilteachta táirgí na sonraí staidrimh atá le tíolacadh ag na Ballstáit maidir le rialuithe ar tháirgí a thugtar isteach i margadh an Aontais ( 1 )

37

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1122 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1368 lena gcuirtear Ráta Tairgthe Idirbhainc na hIorua le liosta na dtagarmharcanna criticiúla agus lena mbaintear Ráta Tairgthe Idirbhainc Londan de liosta na dtagarmharcanna criticiúla a úsáidtear i margaí airgeadais, liosta arna bhunú de bhun Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

39

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1123 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena gcuirtear bearta beartais tráchtála a bhaineann le táirgí áirithe ó Stáit Aontaithe Mheiriceá ar fionraí, ar bearta iad a fhorchuirtear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1646 tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Trádála díospóid trádála a bhreithniú faoin gComhaontú um Réiteach Díospóidí

43

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1124 ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát an 7 Iúil 2021 lena gceaptar beirt Bhreithiúna agus beirt Abhcóidí Ginearálta den Chúirt Bhreithiúnais

45

 

*

Cinneadh (AE) 2021/1125 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena ndiúltaítear don táirge íocshláinte ar oideas Zinc-D-gluconate a áireamh ar liosta na dtáirgí íocshláinte nach mbeidh na gnéithe sábháilteachta dá dtagraítear in Airteagal 54, pointe (o), de Threoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le feiceáil orthu ( 1 )

47

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1126 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2021 lena mbunaítear gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag an Eilvéis leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

49

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top