EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/937, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, valvottavien yhteisöjen merkittävyyttä koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Kumoaja 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/28


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/937,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2017,

valvottavien yhteisöjen merkittävyyttä koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/17)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon valvottavien yhteisöjen merkittävyyttä koskeviin päätöksiin liittyvän toimivallan siirtämisestä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/934 (EKP/2016/41) (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä tullaan lähettämään.

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajaa on kuultu yksikönpäälliköistä, joille siirretään toimivalta tehdä päätöksiä valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Delegoidut päätökset, joilla valvottava yhteisö luokitellaan merkittäväksi merkittävässä ryhmittymässä tai lakkautetaan sen luokittelu merkittäväksi tässä ryhmittymässä tai joilla muutetaan merkittävän valvottavan yhteisön toiminimi

Päätöksen (EU) 2017/934 (EKP/2016/41) 3 artiklan 1, 2 tai 4 kohdan mukaiset delegoidut päätökset tekee nimitetty yksikönpäällikkö seuraavasti:

a)

Mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

Mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää; tai

c)

asianomaisen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.

2 artikla

Delegoidut päätökset, joilla lakkautetaan merkittävän valvottavan yhteisön tai merkittävän valvottavan ryhmittymän luokittelu merkittäväksi

Päätöksen (EU) 2017/934 (EKP/2016/41) 3 artiklan 3 kohdan mukaiset delegoidut päätökset tekee mikrovalvonnan pääosaston III johtaja tai tämän ollessa estynyt pääosaston varajohtaja, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

Mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

Mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää; tai

c)

asianomainen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä toukokuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 14

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 18

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top