EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 141, 1 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/928 на Комисията от 29 май 2017 година за забрана на риболова на сайда в зона VI, както и във водите на Съюза и международните води от зони Vb, XII и XIV, от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/929 на Комисията от 31 май 2017 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за корабни грибове, използвани за риболов в териториалните води на Гърция

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/930 на Комисията от 31 май 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от микроорганизъм щам DSM 11798 от семейство Coriobacteriaceae като фуражна добавка за всички видове птици и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1016/2013 ( 1 )

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/931 на Комисията от 31 май 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 19 май 2017 г. до 26 май 2017 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081 за някои зърнени храни с произход от Украйна

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/932 на Съвета от 23 май 2017 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

12

 

*

Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40)

14

 

*

Решение (ЕС) 2017/934 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица (EЦБ/2016/41)

18

 

*

Решение (ЕС) 2017/935 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (EЦБ/2016/42)

21

 

*

Решение (ЕС) 2017/936 на Европейската централна банка от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16)

26

 

*

Решение (ЕС) 2017/937 на Европейската централна банка от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top