EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/937 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Uchylony przez 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/28


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/937

z dnia 23 maja 2017 r.

powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11 ust. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych delegowania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (1), w szczególności jej art. 4 i 5,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w prawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41) (2), w szczególności jej art. 2,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (3), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na znaczącą liczbę decyzji przyjmowanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych, ustanowiono procedurę przyjmowania określonych decyzji delegowanych.

(2)

Decyzja w sprawie przekazania uprawnień staje się skuteczna z chwilą przyjęcia przez Zarząd decyzji powołującej kierownika lub kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień.

(3)

Powołując kierowników jednostek organizacyjnych, Zarząd powinien wziąć pod uwagę znaczenie decyzji delegowanych oraz liczbę adresatów, do których decyzje te są kierowane.

(4)

Zasięgnięto opinii przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w sprawie kierowników jednostek organizacyjnych, którym należy powierzyć uprawnienia do przyjmowania decyzji w sprawie istotności nadzorowanych podmiotów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzje delegowane, na mocy których nadzorowany podmiot zostaje lub przestaje być klasyfikowany jako istotny w ramach istotnej nadzorowanej grupy lub następuje zmiana nazwy istotnego nadzorowanego podmiotu

Decyzje delegowane, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 lub 4 decyzji (UE) 2017/934 (EBC/2016/41), przyjmowane są przez następującego wyznaczonego w tym celu kierownika jednostki organizacyjnej:

a)

Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub

c)

pod nieobecność Dyrektora Generalnego, przez jego zastępcę.

Artykuł 2

Decyzje delegowane, na mocy których istotny nadzorowany podmiot lub istotna nadzorowana grupa przestają być klasyfikowane jako istotne

Decyzje delegowane, o których mowa w art. 3 ust. 3 decyzji (UE) 2017/934 (EBC/2016/41), przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego III, lub pod nieobecność Dyrektora Generalnego, przez jego zastępcę wraz z jednym z poniższych kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub

c)

pod nieobecność Dyrektora Generalnego, wraz z jego zastępcą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 maja 2017 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Zob. s. 18 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.


Top