EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:141:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 141, 1. juuni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
1. juuni 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/928, 29. mai 2017, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse ajutiselt põhjaatlandi süsika püük VI püügipiirkonnas ning Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/929, 31. mai 2017, millega kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses Kreeka territoriaalvetes kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/930, 31. mai 2017, milles käsitletakse loa andmist sugukonda Coriobacteriaceae kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise kasutamiseks kõikide linnuliikide söödalisandina ja millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1016/2013 ( 1 )

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/931, 31. mai 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2081 alusel Ukrainast pärit teatavate teraviljade jaoks avatud tariifikvootide raames ajavahemikus 19. maist 2017 kuni 26. maini 2017 esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud koguste suhtes

10

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/932, 23. mai 2017, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique'i välisaudiitorite osas

12

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40)

14

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)

18

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42)

21

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16)

26

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/937, 23. mai 2017, millega nimetatakse ametisse tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta (EKP/2017/17)

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top