EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/937 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; razveljavil 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/28


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/937

z dne 23. maja 2017

o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2017/17)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40) (1) ter zlasti členov 4 in 5 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/934 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2016/41) (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (3) in zlasti člena 10 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za obravnavo velikega števila odločitev, ki jih mora Evropska centralna banka (ECB) sprejeti pri opravljanju nadzorniških nalog, je bil vzpostavljen postopek za sprejetje nekaterih delegiranih sklepov.

(2)

Sklep o prenosu pooblastil začne učinkovati, ko Izvršilni odbor sprejme sklep o imenovanju vodje ali več vodij delovnih enot za sprejemanje odločitev na podlagi sklepa o prenosu pooblastil.

(3)

Izvršilni odbor mora pri imenovanju vodij delovnih enot upoštevati pomembnost sklepa o prenosu pooblastil in število naslovnikov, ki jim je treba poslati delegirane sklepe.

(4)

O tem, na katere vodje delovnih enot bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje odločitev o pomembnosti nadzorovanih subjektov, je bilo opravljeno posvetovanje s predsednikom Nadzornega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Delegirani sklepi, s katerimi se nadzorovani subjekt razvrsti ali preneha biti razvrščen kot pomemben v pomembni nadzorovani skupini ali se spremeni ime pomembnega nadzorovanega subjekta

Delegirane sklepe na podlagi člena 3(1), (2) ali (4) Sklepa (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) sprejme eden od naslednjih vodij delovnih enot:

(a)

generalni direktor generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor I, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

generalni direktor generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor II, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor II, ali

(c)

če je generalni direktor odsoten, njegov namestnik.

Člen 2

Delegirani sklepi, s katerimi pomemben nadzorovani subjekt ali pomembna nadzorovana skupina preneha biti razvrščen(-a) kot pomemben(-na)

Delegirane sklepe na podlagi člena 3(3) Sklepa (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) sprejmeta generalni direktor generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor III ali v primeru odsotnosti njegov namestnik in eden od naslednjih vodij delovnih enot:

(a)

generalni direktor generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor I, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

generalni direktor generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor II, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor II, ali

(c)

če je generalni direktor odsoten, njegov namestnik.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 23. maja 2017

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Glej stran 14 tega Uradnega lista.

(2)  Glej stran 18 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.


Top