EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/937 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; ophævet ved 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/28


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/937

af 23. maj 2017

om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2017/17)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (1), navnlig artikel 4 og 5,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/934 af 16. november 2016 om delegation af afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2016/41) (2), særlig artikel 2,

under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (3), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødegå det betydelige antal afgørelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) skal vedtage i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, er der fastsat en procedure for vedtagelsen af specifikke delegerede afgørelser.

(2)

En delegeret afgørelse får virkning efter vedtagelsen af en afgørelse truffet af Direktionen om udpegning af en eller flere ledere af arbejdsenheder til at træffe afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse.

(3)

Direktionen bør tage højde for vigtigheden af den delegerede afgørelse og antallet af adressater, som de delegerede afgørelser skal sendes til, i forbindelse med udpegningen af ledere af arbejdsenheder.

(4)

Formanden for Tilsynsrådet er blevet hørt om lederne af arbejdsenheder, som beføjelsen til at vedtage afgørelser om signifikansen af enheder under tilsyn, bør delegeres til —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Delegerede afgørelser, som klassificerer eller ophører med at klassificere en enhed under tilsyn som signifikant inden for en signifikant koncern under tilsyn, eller ændrer navnet på en signifikant enhed under tilsyn

Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3, stk. 1, 2 eller 4 i afgørelse (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) vedtages af en udpeget leder af en arbejdsenhed som følger:

a)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II eller

c)

hvis en generaldirektør er utilgængelig, dennes vicegeneraldirektør.

Artikel 2

Delegerede afgørelser, som ophører med at klassificere en signifikant enhed under tilsyn eller en signifikant koncern under tilsyn som signifikant

Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3, stk. 3, i afgørelse (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) vedtages af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn III, eller hvis generaldirektøren er utilgængelig, vicegeneraldirektøren, og en af følgende ledere af arbejdsenheder:

a)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II eller

c)

hvis en generaldirektør er utilgængelig, dennes vicegeneraldirektør.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. maj 2017.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Se side 14 i denne EUT.

(2)  Se side 18 i denne EUT.

(3)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.


Top