EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 730/2006 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2006 , για την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και την πρόσβαση των πτήσεων εξ όψεως (VFR) άνω του επιπέδου πτήσης 195 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; καταργήθηκε από 32016R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 730/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαΐου 2006

για την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και την πρόσβαση των πτήσεων εξ όψεως (VFR) άνω του επιπέδου πτήσης 195

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ο κανονισμός για τον εναέριο χώρο) (1), και ιδίως το άρθρο 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ο κανονισμός πλαίσιο) (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο 2 παράγραφος 6 του παραρτήματος 11 (3) της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία απαιτεί την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου σε εναέριους χώρους εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας καθορισμένων διαστάσεων, που ορίζονται αλφαβητικά από την κατηγορία Α έως την κατηγορία G, εντός των οποίων είναι δυνατόν να εκτελούνται ειδικοί τύποι πτήσεων και για τις οποίες καθορίζονται υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και κανόνες πτητικής λειτουργίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) έλαβε την εντολή να εξετάσει τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου συστήματος κατηγοριοποίησης του εναέριου χώρου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Οι εκθέσεις της 30ής Δεκεμβρίου 2004 και της 30ής Απριλίου 2005 που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της εντολής αυτής προτείνουν την καθιέρωση εναέριου χώρου κατηγορίας C ως την κατάλληλη κατηγοριοποίηση για τον εναέριο χώρο άνω του επιπέδου πτήσης 195. Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκθέσεις. Προκειμένου η εφαρμογή αυτής της κατηγοριοποίησης από τα κράτη μέλη να γίνεται κατά τρόπο συνεκτικό, είναι ανάγκη να θεσπιστεί εναρμονισμένη κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και να προβλεφθεί η πρόσβαση σ’ αυτήν των πτήσεων εξ όψεως.

(3)

Μολονότι δεν προδιαγράφεται κανένα ανώτερο όριο του εναέριου χώρου, η κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου άνω του επιπέδου πτήσης 195 πρέπει να είναι ομοιογενής για όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται στον εν λόγω εναέριο χώρο.

(4)

Το κεφάλαιο 4 παράγραφος 5 του παραρτήματος 2 (4) της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία εισάγει περιορισμούς αναφορικά με τις περιοχές μειωμένων ελαχίστων κατακόρυφου διαχωρισμού (Reduced Vertical Separation Minimum Areas) για πτήσεις εξ όψεως (VFR) άνω του επιπέδου πτήσης 290, ενώ το κεφάλαιο 4 του εν λόγω παραρτήματος προβλέπει ότι απαιτείται άδεια για πτήσεις VFR άνω του επιπέδου πτήσης 200.

(5)

Οι διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας για πτήσεις VFR σε εναέριο χώρο άνω του επιπέδου πτήσης 195, μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου πτήσης 285, πρέπει να είναι ανοικτές και διαφανείς σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς περιορισμό της νόμιμης πρόσβασης των πτήσεων VFR και της ευελιξίας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

(6)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή μετάβαση προς την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου άνω του επιπέδου πτήσης 195 ως εναέριου χώρου κατηγορίας C. Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη χρειάζονται χρόνο για την αλλαγή της κατηγοριοποίησης του εναέριου χώρου τους, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να αναβληθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2007.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για τον Ενιαίο Ουρανό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθιερώνει εναρμονισμένη κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται άνω του επιπέδου πτήσης 195 και καθορίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις πρόσβασης των πτήσεων εξ όψεως στον εν λόγω εναέριο χώρο.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον εναέριο χώρο εντός των περιοχών της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας Ευρώπης (ICAO EUR) και Αφρικής (ICAO AFI), όπου τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπλέον των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «δέσμευση εναέριου χώρου» νοείται καθορισμένος όγκος εναέριου χώρου που δεσμεύεται προσωρινά για την αποκλειστική ή την ειδική χρήση από κατηγορίες χρηστών·

2)

ως «μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας» νοείται πολιτική ή στρατιωτική μονάδα αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας·

3)

ως «πτήσεις σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα» («πτήσεις IFR»), νοούνται οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται βάσει των κανόνων πτήσης με όργανα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2 (5) της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία·

4)

ως «πτήσεις σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης εξ όψεως» («πτήσεις VFR»), νοούνται οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται βάσει των κανόνων πτήσης εξ όψεως, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2 (6) της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία·

5)

«κατηγοριοποίηση εναέριου χώρου» σημαίνει την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου σε εναέριους χώρους εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας καθορισμένων διαστάσεων, που ορίζονται αλφαβητικά, και εντός των οποίων είναι δυνατόν να εκτελούνται ειδικοί τύποι πτήσεων και για τις οποίες προδιαγράφονται υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και κανόνες πτητικής λειτουργίας. Οι εναέριοι χώροι εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας κατηγοριοποιούνται ως κατηγορίες Α έως G, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2 παράγραφος 6 στοιχείο 1 του παραρτήματος 11 (7) της σύμβασης του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία.

Άρθρο 3

Κατηγοριοποίηση εναέριου χώρου άνω του επιπέδου πτήσης 195

1.   Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούν τον εναέριο χώρο άνω του επιπέδου πτήσης 195 ως εναέριο χώρο κατηγορίας C.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπονται οι πτήσεις IFR και VFR στον εναέριο χώρο κατηγορίας C, όλες οι πτήσεις αυτές να παρέχονται με εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι πτήσεις IFR να διαχωρίζονται από άλλες πτήσεις IFR και από πτήσεις VFR.

Οι πτήσεις VFR διαχωρίζονται από πτήσεις IFR και λαμβάνουν πληροφορίες εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με άλλες πτήσεις VFR.

Άρθρο 4

Πρόσβαση των πτήσεων VFR άνω του επιπέδου πτήσης 195

Στον εναέριο χώρο άνω του επιπέδου πτήσης 195, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν δέσμευση εναέριου χώρου, εφόσον είναι εφικτό, στον οποίο μπορούν να επιτρέπονται πτήσεις VFR.

Στον εναέριο χώρο άνω του επιπέδου πτήσης 195, έως και συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου πτήσης 285, μπορεί επίσης να παρέχεται άδεια για πτήσεις VFR από την αρμόδια μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας που θεσπίζονται και δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη στις σχετικές δημοσιεύσεις αεροναυτιλιακών πληροφοριών.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(3)  Δέκατη τρίτη έκδοση — Ιούλιος 2001, www.icao.int

(4)  Δέκατη έκδοση — Ιούλιος 2005, www.icao.int

(5)  Δέκατη έκδοση — Ιούλιος 2005, www.icao.int

(6)  Δέκατη έκδοση — Ιούλιος 2005, www.icao.int

(7)  Δέκατη τρίτη έκδοση — Ιούλιος 2001, www.icao.int


Top