Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_015_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 015

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 091

5

 

 

32005R0546

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește alocarea codurilor de raportare ale țărilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei în ceea ce privește actualizarea listei aeroporturilor comunitare (1)

3

2005

L 106

17

 

 

32005L0030

 

 

 

Directiva 2005/30/CE a Comisiei din 22 aprilie 2005 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți (1)

8

2005

L 131

24

 

 

32005R0781

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 781/2005 al Comisiei din 24 mai 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind securitatea aeriană (1)

23

2005

L 143

9

 

 

32005R0857

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 857/2005 al Comisiei din 6 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană (1)

25

2005

L 148

25

 

 

32005R0884

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 884/2005 al Comisiei din 10 iunie 2005 de stabilire a procedurilor de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în domeniul securității maritime (1)

27

2005

L 195

15

 

 

32005L0047

 

 

 

Directiva 2005/47/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

32

2005

L 195

18

 

 

42005A0727(01)

 

 

 

Acord încheiat între Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) și Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

35

2005

L 255

152

 

 

32005L0044

 

 

 

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității

39

2005

L 293

23

 

 

32005D0777

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2005 de modificare a Deciziei 2005/180/CE de autorizare a statelor membre să adopte, în conformitate cu Directiva 96/49/CE a Consiliului, anumite derogări cu privire la transportul feroviar de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2005) 3555] (Numai textul în limba engleză este autentic) (1)

47

2005

L 310

28

 

 

32005L0065

 

 

 

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (1)

50

2005

L 328

62

 

 

32005D0903

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 2005/263/CE de autorizare a statelor membre să adopte, în conformitate cu Directiva 94/55/CE, anumite derogări cu privire la transportul rutier al mărfurilor periculoase [notificată cu numărul C(2005) 3565] (Numai textele în limbile engleză, lituaniană și suedeză sunt autentice) (1)

62

2005

L 335

13

 

 

32005R2096

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană (1)

68

2005

L 342

20

 

 

32005R2150

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian (1)

86

2005

L 344

15

 

 

32005R2111

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1)

92

2006

L 011

4

 

 

32006R0065

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 65/2006 al Comisiei din 13 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană (1)

100

2006

L 033

18

 

 

32006D0167

 

 

 

Decizia 167/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind activitățile anumitor țări terțe în domeniul transportului maritim de mărfuri (versiune codificată)

102

2006

L 033

82

 

 

32006L0001

 

 

 

Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată) (1)

106

2006

L 040

3

 

 

32006R0240

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 240/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană (1)

110

2006

L 064

1

 

 

32006R0336

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului (1)

112

2006

L 082

15

 

 

22006A0321(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind prelucrarea informațiilor prealabile referitoare la pasageri și la dosarele pasagerilor

148

2006

L 084

8

 

 

32006R0473

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

154

2006

L 084

14

 

 

32006R0474

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

160

2006

L 091

49

 

 

32006D0253

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2005 privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal conținute în dosarele pasagerilor aerieni transferate Agenției de Servicii Frontaliere a Canadei [notificată cu numărul C(2005) 3248] (1)

175

2006

L 102

35

 

 

32006L0022

 

 

 

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1)

187

2006

L 114

22

 

 

32006L0023

 

 

 

Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian (1)

196

2006

L 122

16

 

 

32006R0706

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 706/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 cu privire la perioada în care statele membre pot emite autorizații cu durată limitată (1)

212

2006

L 122

17

 

 

32006R0707

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 707/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 cu privire la autorizațiile cu durată limitată și a anexelor I și III (1)

213

2006

L 128

3

 

 

32006R0730

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195 (1)

215

2006

L 129

10

 

 

32006R0736

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 736/2006 al Comisiei din 16 mai 2006 privind metodele de lucru ale Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană pentru efectuarea de inspecții de standardizare (1)

217

2006

L 134

16

 

 

32006R0768

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la colectarea și la schimbul de informații referitoare la siguranța aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare și la gestionarea sistemului informațional (1)

223

2006

L 137

3

 

 

32006R0779

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 779/2006 al Comisiei din 24 mai 2006 de modificare a Regulamentului nr. 488/2005 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană (1)

226

2006

L 150

4

 

 

32006R0831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 831/2006 al Comisiei din 2 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană (1)

232

2006

L 157

8

 

 

32006L0038

 

 

 

Directiva 2006/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri

234

2006

L 158

3

 

 

32006R0851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 851/2006 al Comisiei din 9 iunie 2006 de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului (Versiune codificată) (1)

250

2006

L 186

27

 

 

32006R1032

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian (1)

257

2006

L 186

46

 

 

32006R1033

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European (1)

277

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top