EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_023_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.

Svezak 023

Službeni list

Evropske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.023.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

   

Svezak 023

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2004

L 071

3

 

 

32004R0432

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 432/2004 od 5. ožujka 2004. o osmoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (1)

3

2004

L 138

1

 

 

32004R0785

 

 

 

Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem

5

2006

L 128

3

 

 

32006R0730

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 730/2006 od 11. svibnja 2006. o klasifikaciji zračnog prostora i o pristupu u zračni prostor letova koji se obavljaju u skladu s pravilima vizualnog letenja iznad razine leta 195 (1)

11

2006

L 134

16

 

 

32006R0768

 

 

 

Uredba  Komisije (EZ) br. 768/2006 od 19. svibnja 2006. o provedbi Direktive 2004/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na prikupljanje i razmjenu informacija o sigurnosti zrakoplova koji koriste zračne luke Zajednice i upravljanje informacijskim sustavom (1)

13

2006

L 186

27

 

 

32006R1032

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1032/2006 od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (1)

16

2006

L 269

1

 

 

32006R1419

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1419/2006 od 25. rujna 2006. o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 4056/86 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članaka 85. i 86. Ugovora na pomorski prijevoz i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1/2003 u pogledu proširenja područja njene primjene na kabotažu i međunarodnu slobodnu plovidbu (1)

35

2007

L 329

33

 

 

32007L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/71/EZ od 13. prosinca 2007. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (1)

38

2009

L 021

39

 

 

32009L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/4/EZ od 23. siječnja 2009. o protumjerama za sprječavanje i otkrivanje neovlaštenog rukovanja zapisnicima tahografa te o izmjeni Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na djelatnosti cestovnog prijevoza i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (1)

42

2009

L 144

24

 

 

32009D0433

 

 

 

Odluka Vijeća od 5. svibnja 2009. o pristupanju Europske zajednice Pravilniku br. 61 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o jedinstvenim odredbama u vezi s homologacijom gospodarskih vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine

44

2009

L 148

1

 

 

32009R0487

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 487/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma i usklađenih praksi u sektoru zračnog prometa (Kodificirana verzija) (1)

45

2009

L 167

24

 

 

32009R0545

 

 

 

Uredba (EZ) br. 545/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

49

2010

L 090

1

 

 

32010R0297

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 297/2010 od 9. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunama zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti civilnog zračnog prometa (1)

51

2010

L 106

20

 

 

22010D0239

 

 

 

(2010/239/EU)
Odluka br. 1/2010 Zajedničkog odbora Zajednice i Švicarske za zračni promet osnovanog temeljem Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu od 7. travnja 2010. o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu

54

2010

L 129

68

 

 

32010D0302

 

 

 

Odluka Vijeća od 10. svibnja 2010. o sklapanju Memoranduma o suradnji između Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i Europske zajednice na području audita zaštite/inspekcija i povezanih pitanja

73

2010

L 233

27

 

 

32010L0061

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/61/EU od 2. rujna 2010. o prvoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1)

74

2010

L 286

1

 

 

32010R0983

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 983/2010 od 3. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

76

2010

L 295

35

 

 

32010R0996

 

 

 

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (1)

78

2011

C 135

3

 

 

32011D0505(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 4. svibnja 2011. o osnivanju Europske savjetodavne skupine za ITS

94

2011

L 025

1

 

 

42011D0050

 

 

 

Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća od 15. listopada 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Gruzije s druge strane

96

2011

L 094

12

 

 

32011R0334

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 334/2011 od 7. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

98

2011

L 132

5

 

 

32011D0285

 

 

 

Odluka Vijeća od 12. svibnja 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

100

2011

L 177

18

 

 

32011R0651

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 651/2011 od 5. srpnja 2011. o donošenju poslovnika o stalnom okviru suradnje, koji države članice uspostavljaju u suradnji s Komisijom u skladu s člankom 10. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

101

2011

L 193

19

 

 

32011R0720

 

 

 

Uredba Komisije br. 720/2011 od 22. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 272/2009 o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa u odnosu na postupno uvođenje zaštitnog pregleda tekućina, raspršivača i gelova u zračnim lukama EU-a (1)

107

2011

L 281

12

 

 

32011R1087

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1087/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa u odnosu na sustave za otkrivanje eksploziva (1)

110

2011

L 283

26

 

 

32011D0710

 

 

 

Odluka Vijeća od 20. listopada 2011. o sklapanju Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

112

2011

L 293

22

 

 

32011R1141

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1141/2011 od 10. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa u vezi s upotrebom zaštitnih skenera u zračnim lukama EU-a (1)

113

2011

L 294

3

 

 

32011D0732

 

 

 

Odluka Vijeća od 8. studenoga 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verdea o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

115

2011

L 310

3

 

 

32011R1216

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1216/2011 od 24. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 691/2010 o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (1)

116

2011

L 336

20

 

 

32011R1332

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (1)

119

2012

L 008

13

 

 

32012D0023

 

 

 

Odluka Vijeća od 12. prosinca 2011. o pristupanju Europske unije Protokolu iz 2002. Atenske konvencije iz 1974. o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, u vezi s njegovim člancima 10. i 11.

122

2012

L 031

1

 

 

32012R0090

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 90/2012 od 2. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 736/2006 o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnoga prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije

126

2012

L 066

1

 

 

22012A0306(01)

 

 

 

Izmjena Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR, 1975.) Prema obavijesti depozitaru UN-a C.N.659.2011.TREATIES — 3 sljedeće izmjene Konvencije TIR stupaju na snagu 1. siječnja 2012. za sve ugovorne stranke

128

2012

L 121

16

 

 

32012D0243(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 8. ožujka 2012. o sklapanju Memoranduma o suradnji između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva koji osigurava okvir za jačanje suradnje te o postupovnim uređenjima u vezi s njim

131

2012

L 151

22

 

 

32012R0494

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 494/2012 od 11. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 593/2007 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

133

2012

L 176

38

 

 

32012R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 593/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

138

2012

L 186

2

 

 

32012D0380

 

 

 

Odluka Vijeća od 22. rujna 2011. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka o imenima putnika (PNR) od strane zračnih prijevoznika prema carinskoj i graničnoj službi Australije

143

2012

L 215

5

 

 

22012A0811(01)

 

 

 

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

144

2012

L 320

3

 

 

32012R1077

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1077/2012 od 16. studenoga 2012. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi nadzora koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti (1)

154

2012

L 321

54

 

 

32012L0036

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (1)

159

2012

L 332

18

 

 

32012L0045

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/45/EU od 3. prosinca 2012. o drugoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1)

164

2012

L 333

7

 

 

32012R1146

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1146/2012 od 3. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice (1)

166

2012

L 342

46

 

 

32012D0780

 

 

 

Odluka Komisije od 5. prosinca 2012. o pravima pristupa Europskoj središnjoj bazi podataka za sigurnosne preporuke i pripadajuće odgovore, uspostavljenoj člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (1)

193

2013

L 004

34

 

 

32013R0006

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 6/2013 od 8. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1)

195

2013

L 006

1

 

 

32012L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/48/EU od 10. prosinca 2012. o izmjeni priloga Direktivi 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe

197

2013

L 016

1

 

 

32013D0036

 

 

 

Odluka Vijeća od 29. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o općem okviru za pojačanu suradnju između Europske unije i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe

245

2013

L 019

1

 

 

32013D0021

 

 

 

Odluka Komisije od 18. prosinca 2012. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 9358) (1)

246

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top