EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; abrogat prin 32016R1185 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

07/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

215


32006R0730


L 128/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 730/2006 AL COMISIEI

din 11 mai 2006

privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în Cerul European Unic (regulamentul privind spațiului aerian) (1), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului European Unic (regulamentul-cadru) (2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Capitolul 2 punctul 6 din anexa 11 (3) la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională prevede clasificarea spațiului aerian în spații aeriene pentru servicii de trafic aerian, de dimensiuni definite, desemnate în ordine alfabetică de la clasa A la clasa G, în cadrul cărora pot fi efectuate tipuri specifice de zboruri și pentru care se specifică servicii de trafic aerian și reguli de exploatare.

(2)

Organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să examineze o schemă de clasificare armonizată a spațiului aerian pentru Cerul European Unic. Rapoartele din 30 decembrie 2004 și 30 aprilie 2005 rezultate în cadrul acestui mandat au propus introducerea spațiului aerian de clasa C drept clasificare adecvată pentru spațiul aerian superior nivelului de zbor 195. Prezentul regulament ia pe deplin în considerare respectivele rapoarte. În vederea aplicării consecvente de către statele membre a unei astfel de clasificări, este necesar să se stabilească o clasificare armonizată a spațiului aerian și să se prevadă accesul în spațiul aerian al zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere.

(3)

Deși în prezentul regulament nu se specifică nici o limită superioară a spațiului aerian, clasificarea spațiului aerian deasupra nivelului de zbor 195 ar trebui să fie consecventă pentru toate zborurile efectuate în spațiul aerian respectiv.

(4)

Capitolul 4 punctul 5 din Anexa 2 (4) la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională introduce restricții legate de zonele cu un minim de separare verticală redusă pentru zborurile efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR) deasupra nivelului de zbor 290, în timp ce punctul 4 din respectivul capitol prevede că zborurile VFR deasupra nivelului de zbor 290 necesită autorizare.

(5)

Procedurile de autorizare a accesului zborurilor VFR la spațiul aerian deasupra nivelului de zbor 195, până la nivelul de zbor 285 inclusiv, trebuie să fie deschise și transparente în toate statele membre, fără a restricționa accesul legitim al zborurilor VFR sau flexibilitatea serviciilor de trafic aerian.

(6)

Statele membre ar trebui să asigure o tranziție sigură spre clasificarea spațiului aerian deasupra nivelului de zbor 195 ca spațiu aerian de clasa C. Având în vedere faptul că statele membre au nevoie de timp pentru a modifica clasificarea spațiului lor aerian, aplicarea regulamentului ar trebui amânată până la 1 iulie 2007.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește o clasificare armonizată a spațiului aerian care urmează să fie aplicată deasupra nivelului de zbor 195 și stabilește cerințe armonizate pentru accesul zborurilor efectuate în acest spațiu aerian în conformitate cu regulile de zbor la vedere.

(2)   În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 551/2004, prezentul regulament se aplică în spațul aerian din interiorul regiunilor Organizației Aviației Civile Internaționale pentru Europa (OACI EUR) și pentru Africa (OACI AFI) în care statele membre sunt răspunzătoare pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile relevante menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, se aplică următoarele definiții:

1.

„rezervare de spațiu aerian” înseamnă un volum definit de spațiu aerian rezervat temporar pentru utilizarea exclusivă sau specifică de către categorii de utilizatori;

2.

„unitate de servicii de trafic aerian” înseamnă o unitate, civilă sau militară, care răspunde de furnizarea serviciilor de trafic aerian;

3.

„zboruri efectuate în conformitate cu regulile de zbor instrumental” (zboruri IFR) înseamnă orice zboruri efectuate în conformitate cu normele de zbor instrumental definite în anexa 2 (4) la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională;

4.

„zboruri efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere” (zboruri VFR) înseamnă orice zboruri efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere definite în anexa 2 (4) la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională;

5.

„clasificarea spațiului aerian” înseamnă clasificarea spațiului aerian în spații aeriene pentru servicii de trafic aerian, de dimensiuni diferite, desemnate în ordine alfabetică, în cadrul cărora pot fi efectuate tipuri specifice de zboruri și pentru care se specifică servicii de trafic aerian și reguli de exploatare; spațiile aeriene pentru servicii de trafic aerian sunt clasificate de la clasa A la clasa G, în conformitate cu definiția din capitolul 2 punctul 6.1 din anexa 11 (3) la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională.

Articolul 3

Clasificarea spațiului aerian deasupra nivelului de zbor 195

(1)   Statele membre clasifică întreg spațiul aerian aflat deasupra nivelului de zbor 195 ca spațiu aerian de clasa C.

(2)   Sub rezerva articolului 4, statele membre trebuie să asigure că în spațiul aerian de clasa C se permit zboruri IFR și VFR, toate aceste zboruri beneficiază de un serviciu de control al traficului, iar zborurile IFR sunt separate de alte zboruri IFR și de zborurile VFR.

Zborurile VFR se separă de zborurile IFR și primesc informații referitoare la trafic cu privire la alte zboruri VFR.

Articolul 4

Accesul zborurilor VFR deasupra nivelului de zbor 195

În spațiul aerian aflat deasupra nivelului de zbor 195, statele membre pot stabili o rezervare a spațiului aerian, în măsura în care este posibil, în care pot fi autorizate zboruri VFR.

În spațiul aerian aflat deasupra nivelului de zbor 195, până la nivelul de zbor 285 inclusiv, zborurile VFR pot fi autorizate și de unitatea de servicii de trafic aerian responsabilă, în conformitate cu procedurile de autorizare stabilite și publicate de statele membre în publicația de informații aeronautice relevantă.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2006.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședintele


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  Ediția a 13-a – iulie 2001 www.icao.int

(4)  Ediția a 10-a – iulie 2005 www.icao.int


Top