EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:216:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 216, 1. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 216

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
1. september 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1674 af 19. juni 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/630 for så vidt angår medtagelse af visse smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao, visse tilberedte fødevarer fremstillet af korn eller kornprodukter, visse tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter, visse chips samt visse saucer og smagspræparater på listen over sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af bilag I og III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1675 af 26. juni 2023 om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1958 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1676 af 7. juli 2023 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 for så vidt angår definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1677 af 30. august 2023 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

39

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2023/1678 af 17. august 2023 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)

93

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2023/1679 af 25. august 2023 om ændring af forordning EU/2021/378 om anvendelsen af mindstereservekrav (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

96

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/1680 af 17. august 2023 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank (ECB/2023/19) (omarbejdning)

98

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/1681 af 17. august 2023 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn (ECB/2023/18) (omarbejdning)

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top