EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:216:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 216, 2023. gada 1. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 216

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 1. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1674 (2023. gada 19. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteiktu ziežamu pastu un dzērienu pagatavošanai paredzētu izstrādājumu ar kakao piedevu, noteiktu no graudaugiem iegūtu gatavu produktu vai graudaugu produktu, noteiktu no rīsiem un citiem graudaugiem iegūtu gatavu pārtikas produktu, noteiktu čipšu un kraukšķu un noteiktu mērču un garšvielu iekļaušanu to kombinēto produktu sarakstā, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, groza Deleģēto regulu (ES) 2021/630 un Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 I un III pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1675 (2023. gada 26. jūnijs), ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2021/1958, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz intelektiskas ātruma pielāgošanas sistēmām un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, dažu valodu versijas ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1676 (2023. gada 7. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1060 papildina attiecībā uz vienību izmaksu, fiksētas summas maksājumu un vienotu likmju, kā arī finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, noteikšanu saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1677 (2023. gada 30. augusts), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

39

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2023/1678 (2023. gada 17. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)

93

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2023/1679 (2023. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

96

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1680 (2023. gada 17. augusts) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes sniedz uzraudzīto iestāžu finansējuma plānus Eiropas Centrālajai bankai (ECB/2023/19) (pārstrādāta redakcija)

98

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1681 (2023. gada 17. augusts) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2023/18) (pārstrādāta redakcija)

105

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top