EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:216:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 216, 1 септември 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 216

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
1 септември 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1674 на Комисията от 19 юни 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 по отношение на включването на определени пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао, някои готови храни, получени от житни растения или зърнени продукти, някои готови храни, получени от ориз и други житни растения, някои видове чипс и някои сосове и подправки в списъка на съставните продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на приложения I и III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1675 на Комисията от 26 юни 2023 година за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1676 на Комисията от 7 юли 2023 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки и финансирането, което не е свързано с разходи, за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1677 на Комисията от 30 август 2023 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

39

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1678 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ECB/2015/13) (ЕЦБ/2023/20)

93

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1679 на Европейската централна банка от 25 август 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/378 относно прилагането на изисквания за минимални резерви (ЕЦБ/2021/1) (ЕЦБ/2023/21)

96

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1680 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година относно отчитането на планове за финансиране на поднадзорни лица от национални компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2023/19) (преработен текст)

98

 

*

Решение (ЕС) 2023/1681 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица (ЕЦБ/2023/18) (преработен текст)

105

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top