EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 206, 02. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
2. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2008 af 1. august 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr 770/2008 af 1. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 349/2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (1)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2008 af 1. august 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2008/634/EF

 

*

Afgørelse truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. juni 2008 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

16

 

 

Kommissionen

 

 

2008/635/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande og over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam og krav vedrørende udstedelse af certifikat (meddelt under nummer K(2008) 3625)  (1)

17

 

 

2008/636/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin (meddelt under nummer K(2008) 3671)  (1)

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 17. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (EUT L 198 af 26.7.2008)

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top