EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 206, 02 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 206

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
2 augustus 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 769/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 770/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 349/2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 771/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (1)

5

 

 

Verordening (EG) nr. 772/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

14

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

 

2008/634/EG

 

*

Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 18 juni 2008 betreffende de plaats van vestiging van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

16

 

 

Commissie

 

 

2008/635/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2008 inzake de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Gemeenschap wat betreft lijsten van derde landen en van spermacentra en embryoteams, en certificeringsvoorschriften (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3625)  (1)

17

 

 

2008/636/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2008 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van eicellen en embryo’s van varkens toestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3671)  (1)

32

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 717/2008 van de Raad van 17 juli 2008 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten (PB L 198 van 26.7.2008)

34

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top