EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 206, 2008. gada 02. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 206

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 2. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 769/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 770/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (1)

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 772/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

14

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2008/634/EK

 

*

Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar dalībvalstu valdību pārstāvju kopēju vienošanos 2008. gada 18. jūnijā, par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atrašanās vietu

16

 

 

Komisija

 

 

2008/635/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs) par aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Kopienā attiecībā uz trešo valstu sarakstiem, spermas savākšanas centriem un embriju ieguves brigādēm, un sertificēšanas prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3625)  (1)

17

 

 

2008/636/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3671)  (1)

32

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 717/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas procedūru kvantitātes kvotu pārvaldībai (OV L 198, 26.7.2008.)

34

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 94/28/EK (1994. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem (OV L 178, 12.7.1994.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 03. nodaļa, 16. sējums, 238. lpp.)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top