EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 206, 02 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
2 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 769/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 770/2008 av den 1 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 349/2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd (1)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 772/2008 av den 1 augusti 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

 

2008/634/EG

 

*

Beslut antaget i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 juni 2008 om plats för sätet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

16

 

 

Kommissionen

 

 

2008/635/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om import till gemenskapen av sperma, ägg och embryon från får och getter när det gäller förteckningar över tredjeländer, seminstationer och embryosamlingsgrupper samt intygskrav [delgivet med nr K(2008) 3625]  (1)

17

 

 

2008/636/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin [delgivet med nr K(2008) 3671]  (1)

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 17 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (EUT L 198 av den 26.7.2008)

34

 

*

Rättelse till rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 178 av den 12.7.1994) (Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 59, s. 31)

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top