EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 206, 02 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
2 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 769/2008 на Комисията от 1 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 770/2008 на Комисията от 1 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 349/2005 за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета

3

 

*

Регламент (ЕО) № 771/2008 на Комисията от 1 август 2008 година относно организационни и процедурни правила на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (1)

5

 

 

Регламент (ЕО) № 772/2008 на Комисията от 1 август 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

14

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2008/634/ЕО

 

*

Решение, прието с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите-членки от 18 юни 2008 година относно местонахождението на седалището на Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

16

 

 

Комисия

 

 

2008/635/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2008 година относно вноса на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози в Общността по отношение на списъците на трети страни, центровете за събиране на сперма и екипите за събиране на ембриони, както и изискванията за сертифициране (нотифицирано под номер C(2008) 3625)  (1)

17

 

 

2008/636/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2008 година за съставяне на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (нотифицирано под номер C(2008) 3671)  (1)

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 717/2008 на Съвета от 17 юли 2008 година за създаване на процедура на Общността за управление на количествените квоти (ОВ L 198, 26.7.2008 г.)

34

 

*

Поправка на Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 година относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 178, 12.7.1994 г., стp. 66) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 15, стр. 109)

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top