EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:206:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 206, 2008m. rugpjūtis 02d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 769/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 770/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles

3

 

*

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2008, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles (1)

5

 

 

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2008/634/EB

 

*

2008 m. birželio 18 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų bendru sutarimu priimtas Sprendimas dėl Europos, inovacijos ir technologijos instituto buveinės nustatymo

16

 

 

Komisija

 

 

2008/635/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas dėl avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Bendriją, susijęs su trečiųjų šalių ir spermos surinkimo centrų bei embrionų surinkimo grupių sąrašais ir sertifikavimo reikalavimais (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3625)  (1)

17

 

 

2008/636/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3671)  (1)

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Tarybos reglamento (EB) Nr. 717/2008, nustatančio Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką, klaidų ištaisymas (OL L 198, 2008 7 26)

34

 

*

1994 m. birželio 23 d. Tarybos direktyvos 94/28/EB, nustatančios pricipus, susijusius su zootechniniais bei genealoginiais reikalavimais, taikytinais gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų, klaidų ištaisymas (OL L 178, 1994 7 12) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 16 tomas)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top