EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 57, 24. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 57

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2007 af 23. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2007 af 23. februar 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2007 af 23. februar 2007 om suspension af importtold for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2006/07

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2007 af 23. februar 2007 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1819/2004 om undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1342/2003 for så vidt angår betænkningstiden for udstedelse af visse eksportlicenser for korn, ris og kornprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2007 af 23. februar 2007 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner)

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/132/EF

 

*

Rådets beslutning af 30. januar 2007 om forlængelse af anvendelsen af beslutning 2000/91/EF om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

10

 

 

2007/133/EF

 

*

Rådets beslutning af 30. januar 2007 om bemyndigelse af Estland, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

12

 

 

Kommissionen

 

 

2007/134/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. februar 2007 om oprettelse af et europæisk forskningsråd (1)

14

 

 

2007/135/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår ændring af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) (meddelt under nummer K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om overgangsforanstaltninger for Bulgarien vedrørende ordningen for identifikation og registrering af får og geder som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (meddelt under nummer K(2007) 533)  (1)

23

 

 

2007/137/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 2007 om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 535)  (1)

25

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordnung (EF) nr. 175/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand (Den Europœiske Unions Tidende L 55 af 23.2.2007)

27

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris (EUT L 55 af 23.2.2007)

28

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/969/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 391 af 30.12.2006)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top