EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 57, 24. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
24. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 187/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 188/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 189/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, eräiden teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2006/2007

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 190/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, asetuksesta (EY) N:o 1342/2003 poikkeamisesta viljojen, riisin ja viljoista johdettujen tuotteiden tiettyjen vientitodistusten myöntämisen harkinta-ajan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1819/2004 kumoamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 191/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

9

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/132/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2007, luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/91/EY voimassaolon jatkamisesta

10

 

 

2007/133/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2007, luvan antamisesta Virolle, Slovenialle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

12

 

 

Komissio

 

 

2007/134/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta (1)

14

 

 

2007/135/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevien suunnitelmien muuttamisesta Rheinland-Pfalzin osavaltion (Saksa) tietyillä alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 533)  (1)

23

 

 

2007/137/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta Saksassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 535)  (1)

25

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 175/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 177/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta (EUVL L 55, 23.2.2007)

28

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2006/969/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) (EUVL L 391, 30.12.2006)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top