EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 57, 24. únor 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 57

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
24. února 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 187/2007 ze dne 23. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 190/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 191/2007 ze dne 23. února 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/132/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

10

 

 

2007/133/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

12

 

 

Komise

 

 

2007/134/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (1)

14

 

 

2007/135/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533)  (1)

23

 

 

2007/137/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 535)  (1)

25

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu (Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007)

27

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže (Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007)

28

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2006/969/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 391 ze dne 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top