EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 57, 24. veebruar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 57

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
24. veebruar 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 187/2007, 23. veebruar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 188/2007, 23. veebruar 2007, Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 189/2007, 23. veebruar 2007, milles käsitletakse imporditollimaksude peatamist tööstusliku suhkru teatavate koguste suhtes 2006/2007. turustusaastal

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 190/2007, 23. veebruar 2007, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1819/2004, millega kehtestatakse erandid määrusest (EÜ) nr 1342/2003 järelemõtlemisaja osas teatavate teravilja, riisi ja teraviljatoodete ekspordilitsentside väljastamisel

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 191/2007, 23. veebruar 2007, puu- ja köögivilja (sidrunite) B-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

9

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/132/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. jaanuar 2007, millega pikendatakse otsuse 2000/91/EÜ (millega lubatakse Taani Kuningriigil ja Rootsi Kuningriigil kohaldada nõukogu kuuenda direktiivi (77/388/EMÜ) (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artiklist 17 kõrvale kalduvat meedet) kohaldamisaega

10

 

 

2007/133/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. jaanuar 2007, millega lubatakse Eestil, Sloveenial, Rootsil ja Ühendkuningriigil kohaldada nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklist 167 kõrvale kalduvat erimeedet

12

 

 

Komisjon

 

 

2007/134/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. veebruar 2007, millega luuakse Euroopa Teadusnõukogu (1)

14

 

 

2007/135/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. veebruar 2007, millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ seoses metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimise ja metssigade erakorralise vaktsineerimise kavade muutmisega Rheinland-Pfalzi liidumaa (Saksamaa) teatavatel aladel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 527 all)

20

 

 

2007/136/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. veebruar 2007, millega sätestatakse üleminekumeetmed lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemi jaoks Bulgaarias vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 21/2004 (teatavaks tehtud numbri K(2007) 533 all)  (1)

23

 

 

2007/137/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. veebruar 2007, millega muudetakse otsust 2006/805/EÜ seoses sigade klassikalise katku tõrjemeetmetega Saksamaal (teatavaks tehtud numbri K(2007) 535 all)  (1)

25

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 22. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 175/2007 (millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused) parandus (ELT L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Komisjoni 22. veebruar 2007. aasta määruse (EÜ) nr 177/2007 (millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused) parandus (ELT L 55, 23.2.2007)

28

 

*

Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse 2006/969/EÜ (mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2011)) parandus (ELT L 391, 30.12.2006)

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top