EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 57, 24 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 57

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
24 februari 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 187/2007 van de Commissie van 23 februari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 188/2007 van de Commissie van 23 februari 2007 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 189/2007 van de Commissie van 23 februari 2007 houdende schorsing van de toepassing van de invoerrechten voor bepaalde hoeveelheden industriële suiker voor het verkoopseizoen 2006/2007

6

 

*

Verordening (EG) nr. 190/2007 van de Commissie van 23 februari 2007 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1819/2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1342/2003 wat betreft de bedenktijd voor de afgifte van uitvoercertificaten voor rijst, granen en van granen afgeleide producten

8

 

 

Verordening (EG) nr. 191/2007 van de Commissie van 23 februari 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (citroenen)

9

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/132/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 30 januari 2007 tot verlenging van de toepassing van Beschikking 2000/91/EG waarbij het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk Zweden worden gemachtigd af te wijken van artikel 17 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

10

 

 

2007/133/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 30 januari 2007 waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd tot toepassing van een bijzondere maatregel die afwijkt van artikel 167 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

12

 

 

Commissie

 

 

2007/134/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 2 februari 2007 tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad (1)

14

 

 

2007/135/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 februari 2007 tot wijziging van Beschikking 2003/135/EG wat betreft de wijziging van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van de deelstaat Rheinland-Pfalz (Duitsland) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 februari 2007 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten in Bulgarije, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 533)  (1)

23

 

 

2007/137/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 februari 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 535)  (1)

25

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 175/2007 van de Commissie van 22 februari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat (PB L 55 van 23.2.2007)

27

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 177/2007 van de Commissie van 22 februari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten (PB L 55 van 23.2.2007)

28

 

*

Rectificatie van Besluit 2006/969/Euratom van de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007-2011) (PB L 391 van 30.12.2006)

28

 

*

Rectificatie van Besluit 2006/970/EG van de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007-2011) (PB L 391 van 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top