EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 66, 20. marts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 66E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
20. marts 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2008-2009
Mødeperioden fra den 11. til 13. marts 2008
VEDTAGNE TEKSTER
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 113 E af 8.5.2008

 

 

Tirsdag, den 11. marts 2008

2009/C 066E/01

Bæredygtig transportEuropa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Tidlig varsling af borgerneEuropa-Parlamentets erklæring om tidlig varsling af borgerne i tilfælde af større ulykker og katastrofer

6

 

Onsdag, den 12. marts 2008

2009/C 066E/03

Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2008 om sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Kvindernes rolle i EU's landdistrikterEuropa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2008 om kvindernes rolle i EU's landdistrikter (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Bæredygtigt landbrug og biogasEuropa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2008 om bæredygtigt landbrug og biogas: behov for revision af EU-lovgivningen (2007/2107(INI))

29

 

Torsdag, den 13. marts 2008

2009/C 066E/06

Energieffektivitet og vedvarende energiEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

EU's politik for udviklingssamarbejdeEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om EU's politik for udviklingssamarbejde — En udfordring for de nye medlemsstater (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Adfærdskodeks for våbeneksportEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om EU's adfærdskodeks om våbeneksport — Rådets manglende vedtagelse af den fælles holdning og omdannelse af kodeksen til et retligt bindende instrument

48

2009/C 066E/09

Fængslede kvinders særlige situationEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om fængslede kvinders særlige situation og følgerne af forældres fængsling for det sociale liv og familielivet (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Kvinders position i udviklingssamarbejdetEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmenienEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om Armenien

67

2009/C 066E/12

RuslandEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om Rusland

69

2009/C 066E/13

Sagen om den afghanske journalist Perwiz KambakhshEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om sagen om den afghanske journalist Perwiz Kambakhsh

71

2009/C 066E/14

Sagen om den iranske statsborger Seyed Mehdi KazemiEuropa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om sagen om den iranske statsborger Seyed Mehdi Kazemi

73

 

HENSTILLINGER

 

Torsdag, den 13. marts 2008

2009/C 066E/15

Den Europæiske Unions rolle i IrakEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet af 13. marts 2008 om Den Europæiske Unions rolle i Irak (2007/2181(INI))

75


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Onsdag, den 12. marts 2008

2009/C 066E/16

Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2008 om anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet (2007/2215(IMM))

82


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 11. marts 2008

2009/C 066E/17

EKSF's og Kul- og Stålforskningsfondens aktiver *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver (KOM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Aftale EU/De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Ændring af markedsordningen for landbrugsprodukter (»fusionsmarkedsordningen«) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (KOM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Ændring af »fusionsmarkedsordningen« *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (KOM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EF (Kodificeret udgave) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets direktiv om identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Afsætning af grønsagsplanter (Kodificeret udgave) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets direktiv om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Sikkerhed inden for civil luftfart ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

SolidaritetsfondenEuropa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Ændringsbudget nr. 1/2008Ændringer til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III — Kommissionen (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Ændringsbudget nr. 1/2008Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III — Kommissionen (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Guinea-Bissau *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (KOM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2008 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire (KOM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Onsdag, den 12. marts 2008

2009/C 066E/31

Energistatistikker ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistikker (KOM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om energistatistik

97

2009/C 066E/32

Statistik over plantebeskyttelsesmidler ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om statistik over pesticider (EØS-relevant tekst)

98

2009/C 066E/33

Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår de nationale mælkekvoter (KOM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Torsdag, den 13. marts 2008

2009/C 066E/34

Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny ikt ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (ikt), og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater (KOM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. …/2008/EF af 13. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (ikt), og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater

128

2009/C 066E/35

Beskatningen af blyfri benzin og gasolie *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2008 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt angår tilpasning af særlige afgiftsordninger for gasolie, der bruges erhvervsmæssigt som motorbrændstof, og samordning af beskatningen af blyfri benzin og gasolie, der bruges som motorbrændstof (KOM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top